ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Země pobytu:
Přijímající instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Ak. rok:
Semestry:
Úroveň studia:
Vyplněno v jazyce:

Education University of Hong Kong

Hong Kong 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Pedagogická fakulta

Obor studia:
Učitelství anglického jazyka pro základní školy; Učitelství matematiky pro základní školy

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018

Doba pobytu (od-do):
2018-08-27 - 2018-11-29

Počet měsíců:
3.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Program ITTP - International Teacher Training Programme

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
životopis, motivační dopis, výpis z trestního rejstříku, výpis z bankovního účtu, výpis známek, dopis o způsobilosti, dohoda o práci (working agreement),

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
5-6 měsíců

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
pas, viz. dokumenty potřebné k přijetí

Délka čekání na vízum:
1-2 měsíce

Výše poplatku za udělení víza:
490 HKD, tj. 1.416,-

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ne

Pokud ne, v čem byl problém?:
Jeli jsme na program ITTP, z toho důvodu jsme potřebovali training agreement.

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Ne.

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Ne.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Nevím, netýkalo se mě to.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Ne.

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
Nevím, netýkalo se mě to.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Nevím, netýkalo se mě to.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Nevím, netýkalo se mě to.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Nevím, netýkalo se mě to.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Nevím, netýkalo se mě to.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Nevím, netýkalo se mě to.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Nevím, netýkalo se mě to.

Možnosti tisku a kopírování:
Nevím, netýkalo se mě to.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Cestování po okolí. Různé výlety. Seznamovací akce.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
3

případně doplňte vlastními slovy:
Jelikož jsme na stáži byli pouze 3 ( 2 Češi a 1 Němka), tak jsme neměli moc čas se s ostatními vídat. Výhodou byly akce vytvářené univerzitou, protože jsme měli možnost se s ostatními seznámit.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Koleje

Cena ubytování – měsíčně:
212 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Stálo mě to za celý semestr - 16 336Kč + jsme si platili zvlášť klimatizaci (+-1200Kč)
+ nakoupení základních potřeb pro spaní (polštář, peřina, prostěradlo, povlečení,...)

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Stůl, postel, skříň. Ostatní si musí člověk buď dovést nebo koupit v obchodě IKEA.
Doporučuji si sebou vzít nádobí, věci na vaření,...

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
5-6 měsíců (zároveň s přihláškou)

Jaké jsou možnosti stravování?:
Kantýna, restaurace. Obchod s potravinami.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Většinou 2x - 3x dražší.

Doprava do místa pobytu:
Letecky

Orientační cena dopravy:
zpáteční letenka - 15 168 Kč

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Zakoupit letentku, co nejdříve to jde.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Taxi, autobus, metro, vlak, MHD ...

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Oficiální registrace studentů, ubytovat se.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
Pojištění jsem měli od MUNI.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Ne.

Pracoval/a jste během studia?:
Program ITTP. - učitelská stáž

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
pracovní vízum

Typy na využití volného času:
v rámci stáže jsem neměl moc volného času

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
60000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
3

Celkový počet měsíců:
3

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Vlastní zdroje.
Zažádal jsem si o stipendium na Pedagogické Fakultě.

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 CZK

a/ výše vstupního poplatku:
0 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
20000 CZK

a/ z toho ubytování:
6000 CZK

b/ z toho stravování:
9000 CZK

c/ cestování a volný čas:
5000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
0

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
Za stáž mám dostat 20 ETCS kreditů.

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Ne.

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Na pedagogické fakultě mi uznali docházku u předmětů, ale musel jsem stejně posílat úkoly a v některých předmětech dodělávat práci navíc.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
Ne.

Co doporučujete vzít si s sebou:
Léky.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Hezká lokalita.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Edukační systém v Hong Kongu.
Ceny.

Další komentář: