ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Sungkyunkwan University

Jižní Korea 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
General Linguistics

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2018-09-03 - 2019-06-21

Počet měsíců:
10.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
University website and the university also sends a catalogue with courses

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Online application, Confirmation of studies, Transcript of records, Health insurance...

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
At least 6 months before leaving

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
Application form, passport+ copy, passport photo, Certificate of Admission, Confirmation of studies, Certificate for Business Registration, Invitation letter, bank statement, recommendation letter

Délka čekání na vízum:
One week

Výše poplatku za udělení víza:
1500 CZK

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Yes

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Registation is in the first week of semester, on university website. Graduate students can take courses for undergraduate students and you can change courses within the first two weeks of semester

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Yes

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
Majority of courses are for 3 credits which are 6 ECTS

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Lectures, presentations, watching videos, field trips...majority oc courses have mid-term and final exams, some also presentations or papers

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Depends on the course and professor

Jak jste získával/a studijní materiál?:
University website- icampus, in the class

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Comtemporary Korean society and culture, The population and politics of contemporary Korea taught by Eui Hang Shin

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
They have many books in Korean but also in English and also computers, printers, scanners

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Computers are in the library and also in the university buildings. Access to wifi is everywhere- classrooms, cafeteria, library, dorm. We needed to install a program to access the university system but it was changed later

Možnosti tisku a kopírování:
There are print machines or in the library

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Welcome party, Buddy day, bbq and other trips

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
3

případně doplňte vlastními slovy:
Lots of Korean students are shy to talk to foreigners so it's quite difficult to become friends with them

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
I-house (dormitory)

Cena ubytování – měsíčně:
0 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Room is for two people, it has a bathroom, closet, balcony, dryer, pillows, blankets and bed sheets

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Around 2 months andtThe university will inform about the deadline until when you can send an application

Jaké jsou možnosti stravování?:
Cafeterias in the campus

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Vegetables and fruits are really expensive (e.g 6 apples for 5000 won= 100 Kč), also meat is quite expensive, in general the prices are higher than in Czech

Doprava do místa pobytu:
Airplane (Prague- Dubai- Incheon)

Orientační cena dopravy:
One way flight ticket was around 15000 CZK but cheaper tickets can be found too

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Don't look just at one website when buying a flight ticket, check more pages

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
My dorm was really close so I could go there on foot but there's also a shuttle bus that goes to the other campus in Suwon

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Within one month you have register for Alien card. The university gives information about it

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
Travel inssurance: around 4000 CZK for one year (ISIC)

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
No

Pracoval/a jste během studia?:
No

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
-

Tipy na využití volného času:
You can join some of the university clubs and meet new people- dancing clubs, religious clubs, sports clubs...
Then you can travel around Seoul and visit many beautiful places and monuments, go to cafes and restaurants, hang out near the Han river...

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
200000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
10

Celkový počet měsíců:
10

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
My own money, money from my family

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 ???

a/ výše vstupního poplatku:
0 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
18500 CZK

a/ z toho ubytování:
8500 CZK

b/ z toho stravování:
7500 CZK

c/ cestování a volný čas:
2500 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
24

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
My credits haven't been recognised yet

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Yes

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
-

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
No

Co doporučujete vzít si s sebou:
credit card, some cash (for taxi or bus when getting from the aiport)

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
The professors were really nice, they were always willing to help you. The university is placed in a really good area- there are lots of cafes, restaurants and shops

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Some courses were supposed to be for international students but in the end they were taught only in Korean. There's a curfew in the dorms (1-5am)

Další komentář:
I am really happy that I could study in Korea. It was one of the best moments of my life. I have met wonderful people, got to know Korean culture and cuisine and I became more independent and confident when it comes to ceartain things. It was an amazing year and I will never forget this