ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Chongqing University

Čína 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Culture Studies of China

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
čínština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2018-09-04 - 2019-07-15

Počet měsíců:
11.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
University website

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Admission notice
A copy of passport
Physical Examination Record

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
3 months

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
Admission Notice
Visa Application Form (JW202)
Physical Examination Record

Délka čekání na vízum:
4 days

Výše poplatku za udělení víza:
60 euro

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
No

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Yes, I had to fill in Changes to LA.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Subjects are given for each level of Chinese. After first week I could choose to change class to upper or lower level.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Yes

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
Credits were calculated based on total teaching hours.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Basically teacher each lesson explained vocabulary and grammar and then we practised everything we have learned in that lesson.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Teachers, they all were experienced so they could answer the most of questions we asked.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
I had to buy textbooks.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
All language courses were interesting.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
I didn't have to go to library, all I needed were chinese textbooks.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
I used my own laptop. At school there was eduroam wi-fi so all my devices were automatically connected to wifi.

Možnosti tisku a kopírování:
There was a copy center in campus.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Trip to Three Gorges or Shanghai.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
2

případně doplňte vlastními slovy:
At school we could meet only other foreigners.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
I rented flat.

Cena ubytování – měsíčně:
150 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Me and my friend rented flat - two bedrooms, one living room. Total price 2000 RMB plus utilities.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Our apartment was well equipped, no need to buy anything.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
One month ahead.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Many canteens in campus, any kind of chinese food near by campus.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Food is cheaper, imported food is obviously more expencive.

Doprava do místa pobytu:
Plane

Orientační cena dopravy:
Around 13 000 czk

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Buy ticket few months in advance.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Anything you need is in campus or near by campus, you can get anywhere by foot within few mins. In case you need, there is cheap metro, bus, taxi etc.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
VISA before arrival, residence permit after arrival.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
I purchased insurance in Czech republic, but after arrival I had to purchase chinese insurance as well.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
No

Pracoval/a jste během studia?:
No, it is illegal.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
It is not allowed.

Tipy na využití volného času:
Traveling

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
200000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
10

Celkový počet měsíců:
10

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
My own savings.

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 CZK

a/ výše vstupního poplatku:
0 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
9000 CZK

a/ z toho ubytování:
3500 CZK

b/ z toho stravování:
3000 CZK

c/ cestování a volný čas:
1000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
44

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
46

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
No

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Still in process

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
No

Co doporučujete vzít si s sebou:
Copy of all needed documents

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Beautiful campus

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Nothing

Další komentář: