ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Akita International University

Japonsko 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Japanese Language and Culture

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2018-08-24 - 2019-07-29

Počet měsíců:
11.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
University website

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
online application

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
two months

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
passport, picture
documents from MU necessary for recieving student visa

Délka čekání na vízum:
one week

Výše poplatku za udělení víza:
none

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ne

Pokud ne, v čem byl problém?:
It was signed just by MU

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
no

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
In orientation week through AIU information system. Limit is 12 credits and changes can be done aproximately for two weeks.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
yes

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
12 credits for one semester

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Teaching methods were very good; classes were interesting and teachers were very friendly which created good study atmosphere and it helped students to be motivated to work hard.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
very high

Jak jste získával/a studijní materiál?:
through AIU information system or in the class

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
KADO and SADO class
Japanese Art History

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Perfectly

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Many IT rooms available, internet anywhere on campus

Možnosti tisku a kopírování:
available in library or IT rooms

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
In the orientation week there is many events that help students to make new friends and feel comfortable. For example AIUlympics.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
1

případně doplňte vlastními slovy:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
University Village

Cena ubytování – měsíčně:
250 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Everything can be bought in the city or AIU Buy and Sell FB page

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
together with application form in AIU system

Jaké jsou možnosti stravování?:
cafe or cafeteria

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
slightly more expensive

Doprava do místa pobytu:
by plane and then bus or taxi

Orientační cena dopravy:
taxi around 18 euro from the airport and plane ticket around 40 euro

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
ANA has cheap tickets for foreigners (this value is called "Discover Japan")

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Bus to the nearest mall is 200 yen (2 euro) one way. By walk around one hour.
Also possibility to borrow bicycle.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Visa

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
AIU gives insurance card after arrival but recommends to arrange one at your home county.
Aproximately 200 euro.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
no

Pracoval/a jste během studia?:
no

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
it is possible if you have time

Tipy na využití volného času:
clubs

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
200000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
10

Celkový počet měsíců:
11

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
my own

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
9000 EUR

a/ výše vstupního poplatku:
0 EUR

b/ výše školného:
0 EUR

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
9000 EUR

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
850 EUR

a/ z toho ubytování:
350 EUR

b/ z toho stravování:
480 EUR

c/ cestování a volný čas:
20 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
39

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
59

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
no

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
none

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
no

Co doporučujete vzít si s sebou:
Souvenirs

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Good atmosphere in the classes and amount of clubs.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Nothing.

Další komentář: