ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

United Nations Office on Drugs and Crime

Rakousko 2018/2019 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Právnická fakulta

Obor studia:
obecná

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-03-18 - 2019-07-19

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Přihlášení do výběrového řízení na pozici inzerovanou na oficiálních stránkách OSN s nabídkami práce - https://careers.un.org v sekci internships. Nutné vyplnit přihlášku v rámci jejich přihlašovacího systému. Po telefonickém pohovoru zaslání příkladu anglických odborných textů, které jsem v minulosti zpracovala. Po dokončení výběrového řízení následné absolvováni cca 4 povinných online kurzů týkající se problematiky bezpečnosti apod. Žádání o stupendium.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Potvrzení o studiu nebo doklad o ukončení studie (ne starší než jeden rok),
potvrzení o zdravotním stavu

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
2-3 týdny
Dostatečně dopředu je třeba začít vyřizovat žádost o stipendium - velmi záleží na době nástupu, někdy potřebné i několik měsíců dopředu.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ne

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Zaregistrovat se k pobytu v Rakousku, pokud zůstáváte déle jak 3 měsíce (pro občany EU).

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Popis pracovních činnosti:
Studium mezinárodních úmluv v relevantní oblasti oddělení (drogy a nové psychoaktivní substance),
vypracovávání zpráv týkající se současné legislativní situace ve vybraných státech, možných právních podkladech a souvislostech pro jednotlivé globální projekty Rady (International Narcotics Control Board),
zpracovávání dotazníků pro členské státy, zvláštní oznámení pro čl. státy,
účast na pravidelném zasedání Rady a 62. zasedání Komise pro narkotika,
korespondence s jednotlivými členskými státy ohledně mezinárodního pašování nových psychoaktivních látek, podpora komunikační platformy pro více než 125 čl. států
Práce byla velmi různorodá a jako stážista jsem někdy pomáhala s akutními věcmi jako přípravou na misi některého člena týmu, obecně jsem nicméně pracovala na úkolem odpovídající popisu práce a mému oboru studia. Rovněž jsem měla možnost účastnit se zasedání a konferencí konaných v prostorách Vídeňského mezinárodního centra dle mého zájmu.
Úkoly jsem vypracovávala samostatně s občasnými konzultacemi s mým nadřízeným pokud bylo potřeba, rovněž jsem byla plnohodnotnou součástí týmu a na mé práci byli závislí i ostatní, proto hodnotím práci jako zodpovědnou.
Pracovní doba 9-17 hod.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Na privátním bytě

Cena ubytování – měsíčně:
365 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
OSN nezařizuje stážistům ubytování, nutno najít si vlastní

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Já sama, cca měsíc dopředu.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Srovnatelné s ČR, záleží na domluvě s pronajímatelem.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
O něco málo vyšší, ale v podstatě srovnatelné.

Doprava do místa pobytu:
Vlak/autobus

Orientační cena:
200-300Kč

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Regiojet vlaky - low cost/standard třída velmi cenově dostupná

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
velmi dobré metro a obecně síť MHD - 51 euro za měsíc
Pokud je člověk studentem místní univerzity má nárok na semestrální studentskou jízdenku

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Moje klasické platné po celé EU, navíc cestovní připojištění sjednané v rámci platební karty.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
Ne

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Ne

Tipy na využití volného času:
City bikes - velmi levný způsob přepravy a trávení volného času
Muzea, Zoo, Opera

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Svoje úspory a podpora rodičů

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
560 EUR

a/ z toho ubytování:
365 EUR

b/ z toho stravování:
150 EUR

c/ cestování a volný čas:
51 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Revolut - možnost vedení účtu ve více měnách odděleně, snadný převod měn (CZK - EUR), výběr z bankomatů zadarmo, peníze na účet lze posílat přímo z jiné karty nikoliv bankovním převodem

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Ne

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
Možnost pro stážisty navštěvovat jazykové kurzy zdarma, využívat knihovnu UN a kariérní poradenství

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Ano, kvůli kauci k nájmu (většinou ve stejné výši jako jeden nájem)

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Povinnou

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Jako zahraniční pracovní stáž (zároveň uznaná jako povinná odborná praxe, která je součástí studijního programu)

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
24

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
Nikoliv, pouze mi byl změněn způsob uznávání po návratu z běžné stáže na pracovní pobyt v relevantním rozsahu.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
3

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Ano

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Navázání vztahů v rámci příslušného oddělení a praktické zkušenosti s fungováním mezinárodní organizace včetně znalosti dalších možností stáží a příležitostí.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Ne

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Nic mě nenapadá