ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Země pobytu:
Přijímající instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Ak. rok:
Semestry:
Úroveň studia:
Vyplněno v jazyce:

Universidad Autonoma de Baja California

Mexiko 2019/2020 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Spanish language and literature

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
španělština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-08-01 - 2019-12-20

Počet měsíců:
4.50

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
In the page of host university.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
I needed:
1. UABC Application Form
2. UABC Learning Agreement
3. Nomination Letter (Issued by the home University)
4. Official Transcripts of Records
5. Copy of passport
6. Motivation Letter
7. International health insurance
8. Medical Certificate issued by a public institution
9. Institutional Guidelines Form
10. Resume

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
Approximately three month ago.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Délka čekání na vízum:

Výše poplatku za udělení víza:

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Yes, I asked before my departure.

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Yes, I needed to change my Learning Agreement because of changes in timetable.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
The first week of school you can prepare your timetable and do some possible changes.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
No, I had only one little exam during school period but I had many different homework during the school period.

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
I consulted the recalculation before my departure with the responsable person of the exchange of students from my faculty.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
The teaching methods consist in work with texts, many little homeworks like essays, presentations, elaborate cuestionnaire, practice in primary school etc.
From part of teachers we work with presentations, discussions etc.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
I think that in the host university emphasize to practice, discussion, working with information in comparison with home university that prefere more theory and less practise.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
By internet system of the university.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
I had a really good experience with all teachers. I appreciate a subject "Enseňanza de lenguas a niňos" and I can also recommend the teacher of this subject Alexandra Millan de la Cerda.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
The school library in comparison with our home school is so bad equipped but the reason is that in Mexico there are many people which don´t read.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
In the campus there is one class with enought computers but I also recommend have your own notebook because itś more simple.

Možnosti tisku a kopírování:
In the campus there is service of printing and copying and also near to campus there is one shop with this services.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Welcome event with presentation.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
2

případně doplňte vlastními slovy:
All people are very friendly and they want to help you.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
In the house renting for students from exchange.

Cena ubytování – měsíčně:
150 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
3000 pesos mexicanos

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Good equipment. You don´t need any special think.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Approximately 40 minutes from campus.

Jaké jsou možnosti stravování?:
In the campus there are several cefés and bufets and near the campus are also various little restaurants or fast food.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
The prices are almost the same.

Doprava do místa pobytu:
By bus.

Orientační cena dopravy:
One way to school and back cost approx. 25 crowns.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Cheap meal you can buy in supermarket or in little "fastfoods" in the street.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Buses are most often, cycling is more dangerous or on foot if itś near.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
You need to fill a document that replace a visa in the plane.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
I had a health insurance with coverage also to my luggage.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
No.

Pracoval/a jste během studia?:
No.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
I don´t have any experience with this.

Typy na využití volného času:
You can go to the baech, visit United States, visit vineyard or ZOO near the city. In the city there are bowling, cinema, big trampolines or they offer short trips in a boat.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
90000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
4,5

Celkový počet měsíců:
4,5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
I also used my own saving and money from my parents.

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
No.

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
1000 MXN

a/ výše vstupního poplatku:
0 MXN

b/ výše školného:
0 MXN

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
1000 MXN

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
9000 MXN

a/ z toho ubytování:
3000 MXN

b/ z toho stravování:
3000 MXN

c/ cestování a volný čas:
3000 MXN

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
But a ticket of plane cost 32 000 crowns.

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
26

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
26

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Yes, like B subject: Lengua, Cultura y Civilización and Enseňanza de lenguas a niňos.

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Some subject be recognized like C because the main theme is from magister degree.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
2

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
4

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
No.

Co doporučujete vzít si s sebou:
Notebook, board games, books, money, tipical thinks/ records from your country.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Every student has your own teacher which can help you with your academic problems. Every teacher was interested for me and my needs. Very important is practise and individual attitude to every student.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
In my opinion there miss more focus on the theory.

Další komentář: