ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Země pobytu:
Přijímající instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Ak. rok:
Semestry:
Úroveň studia:
Vyplněno v jazyce:

University of Minnesota, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Population Medicine

USA 2019/2020 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Přírodovědecká fakulta

Obor studia:
Parazitologie

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-10-23 - 2019-12-20

Počet měsíců:
2.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Stáž mi byla nabídnuta rok před samotnou stáží na konferenci mým školitelem. Během roku jsme si vyměnili několik mailů ohledně obsahu stáže, délky trvání a našich cílech. Jednalo se o stáž v USA (Minnesotě). Informovala jsem se na MU o možnostech výjezdu a který program by nejvíce vyhovoval mým požadavkům. vybrali jsme program Freemover. Poté jsem obstarala potřebné dokumenty, které jsem odevzdala na CZS. Více času a práce mi pak zabralo vyřizování víza. Po vyřízení cestovního víza, přijetí stipendia a zařízení ubytovaní jsem mohla vycestovat. Celý tento proces mi zabral cca 5 měsíců.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Snad bude výčet kompletní:
Pro Freemovera: přihlášku, motivační dopis, Training Agreement.
Pro UNM: pohovor v angličtině testující mou znalost jazyka, University of Minnesota Human Resources Information Form (HRIF)
Po příjezdu: UNM mi zařídila pojištění během pobytu (takže jsem v ČR nesjednávala pojištění)

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
V případě USA 42 týdnů.

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
DS dokument, zvací dopis od hostující univerzity, dokumenty stvrzující všechny mé příjmy (výplatu a stipendium), doklad o zaplacení poplatku SEVIS, fotografie

Výše poplatku za udělení víza:
Cca 10 000 Kč (pokud jedete na pracovní stáž na 2 měsíce a jste v kategorii J1, kromě běžného poplatku za vízum platíte i SEVIS poplatek).

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ne

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Nahlásit se na studijním oddělení, kde podají všechny informace o tom, kam jít dál. Vyřídit si zdravotní pojištění, v mém případě to zajišťovala univerzita, takže instituce byla Student Health Benefits Program.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Práce odpovídala domluveným podmínkám. Seznámila jsem se s pracovištěm. Pitvala jsem ryby pro následné bakteriologické a virologické vyšetření. Popisovala jsem preparáty s histologickými řezy. Určovala parazity ze vzorků z ryb, psala úvod do článku o VHS, účastnila se journal clubů, seminářů, meetingů, pomáhala jsem při studiu mikrobiomu - práce v laboratoři, pomoc při lekcích mého školitele, příprava ryb, určování objektů pod mikroskopem, psala jsem dva články k mé DP pro moji domácí instituci.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
V rodinném domě s pěti jednolůžkovými pokoji, 2 koupelnami, 2 WC, obývákem, kuchyní.

Cena ubytování – měsíčně:
530 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Můj školitel asi s 2-3 měsíčním předstihem.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Adaptér do elektřiny - jediné, co jsem potřebovala, vše ostatní v domě bylo.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
250 dolarů oběd, 250 dolarů pivo, jídlo a pití za měsíc cca 20 000 Kč. S tím, že jsem se absolutně neomezovala.

Doprava do místa pobytu:
Z letiště mě odvezla autem ubytovatelka, na letiště při odletu školitel.

Orientační cena:
zdarma

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Mít letenku pojištěnou, v případě, že je třeba ji zrušit či přebukovat. V mém případě se tak stalo, protože jsem nestíhala vyřídit víza.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
MHD jezdí často, mezi kampusy byl autobus zdarma, hodně studentů jezdilo na kole (ale byla zima), já jsem chodila pěšky (ovšem v USA je vše od sebe daleko), často mě kolegové a kamarádi vozili autem.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Pojištění mi zajistila univerzita.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
ne

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Žádné

Tipy na využití volného času:
Poznávání okolí a nasávání odlišné kultury, poznávání nových lidí, jídla, muzea, pro sportovce možnosti navštívení tělocvičen, bazénů, hudební koncerty.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Financí ze specifického výzkumu z MU (pro doktorandy, za výsledky práce), stipendia MU.

  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
37000 CZK

a/ z toho ubytování:
12000 CZK

b/ z toho stravování:
20000 CZK

c/ cestování a volný čas:
5000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Na jídle se určitě dalo víc šetřit, ale já jsem se vůbec neomezovala a dělala si radost :)

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Já jsem si zařídila kreditní kartu, takže jsem měla i debetní i kreditní. Kreditní je preferovaná, ale dá se prý existovat i bez ní. Při placení depositu na bydlení jsem platila přes Western Union.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Jen pojištění

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
za poplatek využívat bazén, saunu a sportoviště v areálu školy, autobus zdarma mezi kampusy

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
10 000 Kč pojištění, ubytování jsem platila až po měsíci, ale pojištění už v prvních dnech.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Volitelnou

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Uznání předmětu XD 110 zahraniční stáž.

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
10

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Ano

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Nové zkušenosti, poznatky, sebepoznání, vyšší sebevědomí.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
žádné

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Připravit se na místní počasí, a že v závislosti na délce pobytu může být proměnlivé (od sandálů po zimní bundu). Doklady, peníze, nabíječky na elektroniku, otevřenou mysl.