ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Shanghai University of Finance and Economics

Čína 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Culture studies of China

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
čínština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018

Doba pobytu (od-do):
2018-09-05 - 2019-01-15

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
at the registration at school

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
passport, transcript of records

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
4 months before

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
plane tickets, accomodation, passport, acceptation letter from school

Délka čekání na vízum:
1 week

Výše poplatku za udělení víza:
60€

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ne

Pokud ne, v čem byl problém?:
school refused to do it before i came

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
no

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
school chose my courses, i could only choose additional courses, which i chose after first weeks

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
yes, midterm exams and final exams

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
recalculation table

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
teacher was speaking, we did exercises

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
same

Jak jste získával/a studijní materiál?:
i had to buy textbooks

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
no

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
i didn’t use the materials

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
free wifi, no computers, you need your own computer, best with CD reader

Možnosti tisku a kopírování:
printing and copying shop near campus

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
New Year’s party, Halloween party, etc.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
5

případně doplňte vlastními slovy:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
dormitory

Cena ubytování – měsíčně:
152 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
you have to pay for electricity

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
no equipment in kitchen

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
2 months before

Jaké jsou možnosti stravování?:
school canteen, restaurants near campus

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
very cheap

Doprava do místa pobytu:
by foot

Orientační cena dopravy:
cheap

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
no

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
metro, buses, bicycles

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
visa

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
union, 150€ for one year

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
no

Pracoval/a jste během studia?:
no

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
no work

Tipy na využití volného času:
galleries, traveling

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
80000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
4

Celkový počet měsíců:
4

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
parents

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 EUR

a/ výše vstupního poplatku:
0 EUR

b/ výše školného:
0 EUR

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 EUR

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
400 EUR

a/ z toho ubytování:
152 EUR

b/ z toho stravování:
150 EUR

c/ cestování a volný čas:
88 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
20

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
20

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
no

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
not signed Learning Agreement

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
2

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
no

Co doporučujete vzít si s sebou:
favorite food

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
good teachers

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
courses every day

Další komentář: