ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Sungkyunkwan University

Jižní Korea 2019/2020 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
English Language and Literature

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-09-02 - 2019-12-20

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
University provides information on their web page

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Documents required by czs, transcript of records

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
n/a

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
Bank statement, Certificate of Admission, Certificate for Business Registration, photo (all documents are listed on the Korean visa web page)

Délka čekání na vízum:
3 weeks

Výše poplatku za udělení víza:
1000 czk

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
yes

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Course registration has to be done through university's site, similar to course registration on IS

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
yes, midterms and final exams for each course

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
university has conversion system

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Courses at SKKU had more home assignments, and team project. Midterms have to be taken durind the semester and finals are during the last class, there is no break before exams. Otherwise the methods were quite similar.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
similar

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Through university online system (i-campus, similar to ELF)

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Korean language course classes were lot of fun, teachers tried to tell us about current events in Korea so that we can participate/understand.... professor Kang Yongsoon had also interesting and fun classes on English language/linguistics

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
very well

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
school library has a lot of computer rooms, no devices were required during the classes I took

Možnosti tisku a kopírování:
available in every building for a small fee

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
buddy meetings, dinners, culture trips

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
3

případně doplňte vlastními slovy:
Most of my friends were other exchange student because we all knew no one and wanted to travel but the buddies were also very helpful and friendly

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Sharehouse

Cena ubytování – měsíčně:
320 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Accomodation in Seoul is pretty expensive, this was one of cheaper options. The house was fully equipted, I also had option to rent the bedding. Finding a cheaper place is lot easier with at least some knowledge of Korean, there are One-roomtels/goshiwons all around Seoul

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
I didn't bring any, most things are avaible there for public as well

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Finding a place on spot is probably also a manageable option but having a place in advance is lot safer, closest and cheapest places are booked first...dorms are also an option

Jaké jsou možnosti stravování?:
school has many options on campus, food chains and canteens with Korean and foreign cuisine

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
most things are almost double the price

Doprava do místa pobytu:
bus and subway, there is also university shuttle bus going from the city to the school campus

Orientační cena dopravy:
school shuttle was around 300 won, bus and train go from 1000 - 3000 won depending on how far you go

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
korea tourist travel card are avaible at tourist centers, rechargeable transportation card (Tmoney) is the best for daily commuting

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
subway, bus, rental bikes, on foot if you live close

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
You have to apply for Alien Registration Card, all information is sent from SKKU

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
ISIC insurance for students, it's one of the less expensive ones

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
no

Pracoval/a jste během studia?:
no

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
n/a

Tipy na využití volného času:
Seoul is beautiful city to explore, lot of historical areas and many themed cafes....the larger cities are great for a few day trip, AirBnb available - cuisine is different in every area, so it was always a good experience to go to the other places outside of Seoul

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
70000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
17000 CZK

Počet podpořených měsíců:
4

Celkový počet měsíců:
5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
my own savings

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 ???

a/ výše vstupního poplatku:
0 ???

b/ výše školného:
0 ???

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 ???

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
500000 KRW

a/ z toho ubytování:
380000 KRW

b/ z toho stravování:
50000 KRW

c/ cestování a volný čas:
100000 KRW

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Really depends what kind of diet you have and where you travel

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
15

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
30

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
no

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
no

Co doporučujete vzít si s sebou:
Maybe some souvenirs for the friends you make there

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Professors are very friendly, go to outings with student, offer personal help if you struggle with anything...

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
That we didn't have extra time to study before final exams

Další komentář: