ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Education University of Hong Kong

Hong Kong 2019/2020 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Pedagogická fakulta

Obor studia:
Speciální pedagogika pro učitele

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-08-26 - 2019-11-17

Počet měsíců:
3.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Informace je možné získat na stránkách univerzity, tj. www.eduhk.hk

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Výpis známek, doklad o dosaženém stupni Aj, motivační dopis.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
Přijímací řízení se koná asi půl roku před výjezdem. Administrativu je potřeba řešit na začátku pobytu, v průběhu i na konci. Administrativy je opravdu hodně, je potřeba se hodně ptát.

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
Vízum zařídí zahraniční škola a včas Vám napíše, co je potřeba dodat.

Délka čekání na vízum:
Asi 3 měsíce.

Výše poplatku za udělení víza:
Asi 1500Kč.

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Ano.

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Upravovala jsem LA, neboť jsem se nestihla přihlásit na předměty, které jsem měla napsané v původní LA.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Změny jsou možné, ale pokud chcete mít určité předměty v určitý čas, je důležité opravdu rychle zaregistrovat předměty. Jedná se o časovou soutěž. Eduhk Vám pošle email, jak správně registrovat předměty. Opravdu doporučuji řádně jej přečíst, zamezí Vám to problémům při registraci.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Já měla zkoušky online, neboť jsem z bezpečnostních důvodů opustila HK dříve. Zkoušky byly bez problémů, není nutné se jich obávat.

Používá škola systém ECTS?:
ano

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Způsob výuky je velmi podobný jako u nás. Nejvíce je tam teorie.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Velmi podobná.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Učitelé Vám studijní materiály poskytnou.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Doporučuji předmět Biological Psychology. Není nejjednodušší ale je velmi zajímavý a výuka byla moc hezky zpracována.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Široká. Najdete tam, co potřebujete.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Notebook je spíše potřeba. Uplatníte ho na pokoji i ve škole. Knihovna má hodně počítačů. Internet je na kolejích i ve škole.

Možnosti tisku a kopírování:
Černobílý tisk a kopírování je zdarma do určitého počtu výtisků.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Je možné dorazit na univerzitu o týden dříve, v tu dobu zde probíhá seznamovací kurz pro výměnné studenty a také seznámení s Buddies. Každý student dostane jednoho HK studenta, který mu je po dobu pobytu nápomocen. V průběhu pobytu mají zahraniční studenti také možnost účastnit se různých výletu pořádaných školou.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
4

případně doplňte vlastními slovy:
Asijaté jsou spíše uzavření, i když milí.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Na koleji v Grandhall.

Cena ubytování – měsíčně:
0 ???

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Není tam povlečení ani polštář, chybí věci na vaření. Nutné dovézt nebo koupit v HK IKEI. Ceny v Ikei byly ok.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Budete informováni mailem.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Ve škole je několik kantýn nebo si můžete sami vařit.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
3 krát dražší než u nás

Doprava do místa pobytu:
Autobusem. Vyzvednou Vás na letisti studenti z Eduhk.

Orientační cena dopravy:
Trochu dražší než u nás.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Letenku koupit zpáteční. Dopravu v HK vyřešíte octopus kartou.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
MHD skvěle funguje.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Po příjezdu již není potřeba nic moc zařizovat. To, co je nutné Vám řeknou lidé z Eduhk na místě. Je dobré mít s sebou několik malých profilových fotografií, budete je potřebovat na studentskou kartičku atd.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
Zdravotní pojištění přes fakultu PdF MU. Lze o něho požádat a je zdarma.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Ne.

Pracoval/a jste během studia?:
Ne. Není povoleno.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Není možná.

Tipy na využití volného času:
Univerzita má svůj vlastní plavecký bazén a tělocvičnu. Lze skvěle využít, vše je zadarmo. Příp. udělat výlet po okolí.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
55000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
3

Celkový počet měsíců:
3

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Stipendium od PdF MU a vlastních úspor

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
46 000Kč od PdF MU

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
2000 CZK

a/ výše vstupního poplatku:
500 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
1500 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
20000 CZK

a/ z toho ubytování:
4000 CZK

b/ z toho stravování:
10000 CZK

c/ cestování a volný čas:
6000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
24

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
Všechny

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Ano

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Žádným

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
2

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
Ne

Co doporučujete vzít si s sebou:
Povlečení a malé profilové fotografie.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Dobrá organizace a pomoc v případě potřeby. Také sportovní zázemí univerzity.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Tří hodinové výukové bloky teorie.

Další komentář: