ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

University of Otago

Nový Zéland 2019/2020 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Přírodovědecká fakulta

Obor studia:
Molecular and Cell Biology and Genetics

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2019
jaro 2020

Doba pobytu (od-do):
2019-09-16 - 2020-07-16

Počet měsíců:
10.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
První jsem si hledala profesora, u kterého bych ráda byla na stáži. Jakmile jsme se domluvili na podmínkách, tj. kdo stáž bude financovat, na jak dlouho bude a jaké bude téma projektu, veškerá administrativa u domácí i hostující univerzity probíhala hladce. Kamenem úrazu bylo ale získání víz.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
V podstatě jen domluva se školitelem, pak jsem se jen zaregistrovala na univerzitní portál jako zahraniční student a školitelka to potvrdila.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
Nebýt víz, vše by se dalo zařídit během 2 týdnů s přehledem. Kvůli vízům je potřeba přičíst určitě dalších 10 týdnů, ne-li víc.

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
v mém případě to byl výpis z účtu, potvrzení z domácí univerzity o udělení stipendia a jeho výše, potvrzení z domácí univerzity o studiu, přijímací dopis z hostující univerzity, potvrzení od domácí školitelky o slučitelnosti stáže s mým oborem, pas platný delší dobu, rentgen plic prováděný pouze v Praze

Výše poplatku za udělení víza:
530 NZD

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
prodlužovala jsem si pobyt kvůli covidu o měsíc a půl

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
hned po příjezdu se mnou jen školitelka udělala kolečko po ústavu k získání přístupů do laboratoří, proškolení BOZP, předání klíčů a podobně. Zařídila jsem si účet v bance a to bylo vše. Na úřadu nic potřeba není, vše proběhlo na letišti vpuštěním do země na dané vízum

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Moje stáž byla tématicky velmi podobná tomu, co dělám v Brně, přesně odpovídala předem dohodnutým podmínkám a stihla jsem celý laboratorní projekt i s bioinformatickým zpracováním výsledků. Mým úkolem byla analýza starobylé DNA z historického kosterního materiálu z Libanonu a následná bioinformatická analýza. Na začátku mě v laboratoři zaškolovala jedna post-dočka, která pak na mě dohlížela i v počátcích mé samostatné práce. Po celou dobu projektu mi byla k dispozici a velmi nápomocná při jakýchkoliv mých dotazech.
Nicméně, moje stáž měla i pár "hluchých míst", když jsem čekala na vzorky nebo když se opravovala laboratoř. Naštěstí jako student univerzity jsem mohla bezplatně chodit na různé bioinformatické workshopy a vzdělávat se v bioinformatické analýze, v čemž jsem byla školitelkou a kolegy velmi podporována a čehož si velmi cením.
Pracovní doba byla velmi příznivá, žádné přesčasy se nekonaly a když jsem měla hotovo, mohla jsem domů odejít dříve.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Pořádá pouze události pro zahraniční studenty, kam se ale řadí i stážisti. Nicméně vedení plánuje stážisty oddělit a v dohledné době pořádat události pouze pro ně.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
našla jsem si soukromý pokoj, vzhledem k tomu, že univerzitní bydlení je mnohem dražší

Cena ubytování – měsíčně:
450 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Na téhle ceně bydlení většinou začíná, tj. 200 dolarů týdně, pokud má člověk štěstí a nízké standardy, dá se bydlet i za 150 dolarů týdně. Pozor, na Zélandu jsou časté staré domy bez izolace a okna s jednou vrstvou skel, která pořádně nedovírají. Ústřední topení je výjimkou, ne-li utopií. Přímotopy jsou nutností, ale elektřina drahá. Na tohle je třeba pamatovat při výběru bydlení.

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Našla jsem si ubytování tři dny po příjezdu, nebylo to nic složitého.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Vybavenost bydlení záleží, většinou mají pochopitelně nábytek, někde nám nabízeli i peřiny a povlečení. Nic netřeba vozit, na celém Zélandu panuje hustá síť op-shopů, tj. bazarů, kde se dá sehnat naprosto vše v hezkém stavu za příznivý peníz.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Záleží jak co, čokoláda dražší, asijské suroviny levnější. Vesměs budou potraviny o něco dražší jak v ČR, ale není to žádná hrůza jak třeba ve Skandinávii.

Doprava do místa pobytu:
Letadlem přes půl světa, doporučuji udělat si stopover někde na půl cesty, jihovýchodní Asie k tomu přímo vybízí.

Orientační cena:
Jednosměrná letenka před covidem z Prahy do Dunedinu s přestupy v Zurichu, Tokyu a Aucklandu cca 15000 Kč, jednosměrná letenka v průběhu pandemie zpět do ČR cca 30000 Kč. Těžko říct, jaké ceny můžeme čekat po pandemii.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
rozhodně využít služeb pana Oldřicha Théra

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
MHD je dražší, používala jsem jen v dešti, jinak jsem jezdila na kole, popřípadě se dá chodit pěšky, Dunedin není veliké město

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
bylo mi nabídnuto k letence za super akční cenu

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
pojištění od Czech kiwis

Zkušenosti s pojistnou událostí:
žádné

Tipy na využití volného času:
Nový Zéland, stačí popojet jakýmkoliv směrem 10 km a rozhlédnout se, na každém rohu je krásná pláň, pláž, hora, vyhlídka, vodopád, řeka, útes, přesličkový les. Vše je prošpikováno turistickými cestami.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Mého doktorandského stipendia

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
1800 NZD

a/ z toho ubytování:
600 NZD

b/ z toho stravování:
500 NZD

c/ cestování a volný čas:
500 NZD

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
tyhle ceny jsou velmi orientační

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
zřídila jsem si místní účet, často jsem i používala kartu Revolut

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
ne

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
možnost vzdělávat se u nich

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
ano, na zálohy za bydlení a případně vybavení pokoje, kuchyně, taky popř. na nákup auta

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
při nástupu na doktorát byla doporučená, nyní je už povinná

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
jako předmět

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
50

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
zatím ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
naprosto

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
červencový návrat z největší zimy do největší léta

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
závažné nic

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
nic mě nenapadá, jak jsem již psala, vše se dá koupit v op-shopech (např. teplé oblečení, které je nutné, ale zabírá mnoho místa). Asi je super si vzít třeba outdoorové věci z ČR, pač na Zélandu jsou nové poměrně drahé