ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

University of Antwerp

Belgie 2019/2020 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
Mezinárodní vztahy a evropská politika

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2020

Doba pobytu (od-do):
2020-02-10 - 2020-06-29

Počet měsíců:
4.50

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Z webových stránek univerzity, z přiloženého odkazu https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/ si lze otevřít jednotlivé studijní programy, v nichž pak lze procházet jednotlivé předměty.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
K samotnému přijetí nebyly potřeba žádné dokumenty, po příjezdu bylo k registraci potřeba sken cestovního pasu nebo občanského průkazu, fotografie obličeje pro studentský průkaz, návrh výzkumné činnosti během pobytu a potvrzení od garanta pobytu na Masarykově Univerzitě.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
Osobně jsem začal domlouvat přijetí asi 5 měsíců před začátkem pobytu, což byla dostatečná doba pro bezproblémovou domluvu pobytu. Trvání procesu bylo možná urychleno tím, že mým dočasným školitelem během zahraničního pobytu, se kterým jsem pobyt domlouval byl šéf katedry a mohl jsem s ním řešit veškerou věcnou i administrativní stránku pobytu.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Délka čekání na vízum:

Výše poplatku za udělení víza:

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ne

Pokud ne, v čem byl problém?:
Posílal jsem LA k podepsaní necelých 14 dní před začátkem pobytu v době, kdy byl můj vedoucí na studijním pobytu zaneprázdněn pracovními záležitostmi k podepsání došlo krátce po příjezdu.

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Ano

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Ne

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Nenavštěvoval jsem běžné kurzy na univerzitě, ale pracoval na disertační práci

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Ne

Používá škola systém ECTS?:
ano

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Neúčastnil jsem se běžné výuky, doktorští studenti na katedře se setkávají jednou zhruba za 14 dní na seminářích, kde prezentují a diskutují svůj výzkum. Semináře byly zrušeny po uzavřením školy.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Nemohu zcela posoudit z důvodů zmíněných výše a níže, ale domnívám se, že vyšší.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Vlastním vyhledáváním

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Dirk De Brievre

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Nevím, pracoval jsem z kanceláře pro doktorské studenty a externí vyučující a zanedlouho byla škola uzavřena z důvodu pandemie COVID-19.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Nevím, pracoval jsem z vlastního notebooku.

Možnosti tisku a kopírování:
Nevím, nepotřeboval jsem tisknout ani kopírovat.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Seznamovací akce především v barech a klubech.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
3

případně doplňte vlastními slovy:
Bohužel byla integrace narušena z důvodu uzavření univerzity.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
V samostatném jednopokojovém bytě v centru města.

Cena ubytování – měsíčně:
680 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Obsahuje veškeré vedlejší náklady: energie, internet, apod.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Nenapadá mě nic, co by nešlo získat na místě.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Ubytování jsem hledal asi dva měsíce předem a sehnal asi měsíc před pobytem.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Menza nabízí plnohodnotná jídla za cca 4 eura, i v průběhu pandemie zůstaly otevřeny prodejny hranolek jako jediná možnost stravování mimo

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Suroviny v supermarketech jsou srovnatelné nebo mírně dražší (obvykle do 20%), v restauracích, fast foodech, menze apod. jsou ceny zhruba dvakrát vyšší.

Doprava do místa pobytu:
Letecky

Orientační cena dopravy:
1500 Kč

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Letenky jsem kupoval cca měsíc dopředu, vyhledával přes azair.cz, letěl z Vídně do Charleroi s aerolinkou Ryanair.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Město má rozvinutou síť cyklostezek a možnost zapůjčení kol, po centru je možné se pohybovat pěšky - vše je v docházkové vzdálenosti. MHD - 49 EUR/měsíc

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Neuvědomuji si, že by bylo třeba zařizovat nějaké formality.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
Nepořizoval jsem navíc zdravotní pojištění mimo základní nárok na základě evropského průkazu zdravotního pojištění.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Ano, zubní ošetření kořenového kanálu. Je třeba platit zákrok na místě hotově a následně žádat náhradu od pojišťovny po návratu z pobytu.

Pracoval/a jste během studia?:
Ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Nevím

Tipy na využití volného času:
První středu v měsíci je zdarma vstup do muzeí. Na protější břeh řeky jde dojít unikátním pěším tunelem s dřevěnými eskalátory a je odsud výhled na panorama města.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
72000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
16000 CZK

Počet podpořených měsíců:
4,5

Celkový počet měsíců:
4,5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Stipendijní program 3D FSS MUNI na podporu studijních výjezdů doktorských studentů

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
38 000

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 EUR

a/ výše vstupního poplatku:
0 EUR

b/ výše školného:
0 EUR

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 EUR

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
1100 EUR

a/ z toho ubytování:
680 EUR

b/ z toho stravování:
290 EUR

c/ cestování a volný čas:
100 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
20

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
20

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
ano

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
žádným, v důsledku koronaviru mi byly kredity za zahraniční pobyt uznány již na počátku pobytu

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
2

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
2

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
Většinu doby pobytu byla škola zavřená v důsledku epidemie COVID-19.

Co doporučujete vzít si s sebou:
Nenapadá mě žádné speciální doporučení v pro pobyt na této univerzitě.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Ochota a rychlost řešení při individuální domluvě studijního pobytu.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Nemohu říct, že bych se setkal s něčím vyloženě negativním na univerzitě, kromě obtíží spojených s pandemií.

Další komentář: