ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Christ's University in Pacific

Tonga 2019/2020 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
Evropská studia

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2020

Doba pobytu (od-do):
2020-03-01 - 2020-06-20

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Prvním krokem bylo kontaktování organizace EEECC a smluvení si pohovoru. Po jeho úspěšném absolvování již nic nebránilo tomu si zajisti veškerá potřebná potvrzení jak od školy tak od samotného příjemce.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
otvrzení o studiu, training agreement

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
16

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ano, prodloužení doby stáže.

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Příjmací univerzita vše vyřídila za mne.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Výuka na univerzitě- já jsem vyučoval předmět Academic Skills. Zároveň také spolupráce s představiteli školy z hlediska zisku grantů, financí, programu do budoucna a pod.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Masaia Plaza, Nukualofa.

Cena ubytování – měsíčně:
300 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Univerzita na Tonze mi zajistila ubytování v těsné blízkosti jejich budovy již s předstihem.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Internet je nestabilním bztbist adaptéru do zásuvek.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Orientačně jsou ceny vyšší než v ČR, asi tak na 150 % cen v ČR.

Doprava do místa pobytu:
Letecky přes Singapur, Austrálii, Nový Zéland.

Orientační cena:
20000 Kč jednosměrně.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Doporučuji přímý let z Austrálie, přestup na NZ byl komplikací.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
MHD je téměř nevyužitelné. Kolo se dá sehnat za 3000- 4000 Kč. Škola také zajistila dopravu, když jsem je požádal dopředu.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Klasické cestovní.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
Ne.

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Ne.

Tipy na využití volného času:
Pláže, cestování na jiné ostrovy.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
160000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Vlastní finance.

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
0 ???

a/ z toho ubytování:
300 USD

b/ z toho stravování:
250 USD

c/ cestování a volný čas:
200 USD

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Platba kartou většinou byla bez problémů. Drahý výběr z bankomatu.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Ne.

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
Obědy zdarma. Zajištění cestování po ostrově zdarma se zaměstnanci univerzity.

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Pouze pro letenky.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Volitelnou.

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Povinně volitelný předmět

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
20

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
Ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
2

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Spíše ano.

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Nejvíce jsem ocenil životní zkušenost ze života ve zcela jiné kultuře.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Ty spojená s Covidem.

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Obrnit se trpělivostí, vše trvá daleko déle než v Evropě a to včetně pro nás maličkostí.