ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Nykøbing Falster Sygehus

Dánsko 2020/2021 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Lékařská fakulta

Obor studia:
Všeobecné lékařství

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2021

Doba pobytu (od-do):
2021-07-05 - 2021-07-16

Počet měsíců:
0.50

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Zjištění e-mailové adresy primářky oddělení pomocí Google a poté e-mail s žádostí o stáž.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Pouze dokumenty vyžadované ze strany MU.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
12

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
ne

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
-

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Vykonávání prázdninové praxe v Gynekologii a porodnictví. Na každý den jsem měl přiděleného doktora, který mě mentoroval. Měl jsem možnost vyzkoušet si vyšetřovat UZV, asistovat na operačních sálech. Denně 8-16, pondělí - pátek.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
V nemocničním ubytovacím zařízení.

Cena ubytování – měsíčně:
0 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Ubytování mi bylo nabídnuto ze strany primářky.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Na pokoji bylo vše.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Lidl podobné ceny, restaurace 4x vyšší cena za jídla.

Doprava do místa pobytu:
Letecky Praha - Kodaň a následně vlak.

Orientační cena:
Letenka zpáteční 1000 CZK, vlak Kodaň - N.F. a zpět 1000 CZK.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
-

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
V městě jsem se pohyboval pěšky, vše v dochozí vzdálenosti.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Pojištění zajištěné LF MUNI.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
-

Zkušenosti s pojistnou událostí:
-

Tipy na využití volného času:
Marielyst, Kodaň

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
10000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
vlastní našetřené peníze

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
17000 CZK

a/ z toho ubytování:
0 CZK

b/ z toho stravování:
15000 CZK

c/ cestování a volný čas:
2000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Vše se odvíjí od toho, jestli si člověk sám vaří, nebo navštěvuje restaurační zařízení.

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Revolut - doporučuji

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
-

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
-

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
-

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
povinná

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Na základě TA, CoPP a Report.

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
1

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
-

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
ano

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
-

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
-

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
-