ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Velvyslanectví ČR v Mexiku

Mexiko 2021/2022 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
North-American Culture Studies

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
španělština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2021

Doba pobytu (od-do):
2021-11-01 - 2022-01-31

Počet měsíců:
3.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Napsal jsem na email ambasády se žádostí o stáž, dostalo se mi téměř okamžité odpovědi, že zrovna mají volné místo. Bylo potřeba odevzdat požadované dokumenty a složit vstupní test stávající z ověření znalostí španělštiny a porozumění textu. Poté trvá asi 2 měsíce než ministerstvo zahraničí stáž potvrdí.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Životopis, motivační dopis, výpis z trestního rejstříku, žádost o stáž

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
cca 3 měsíce

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
ne

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
žádné formality není potřeba vyřizovat

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Podílel jsem se na zpracování sociopolitických závěrečných zpráv ze zemí Střední Ameriky, zpracovával covidové statistiky, vypomáhal konzulárnímu oddělení, účastnil se společenských akcí. Pracovní doba je různorodá podle náplně práce, pracoval jsem od 9. Náplň stáže odpovídala předem domluveným podmínkám.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
První měsíc na airbnb, poté ve sdíleném bytě s třemi dalšími Mexičany. Na FB Marketplace lze poměrně rychle a snadno najít bydlení. Bydlel jsem 10 minut pěšky od ambasády.

Cena ubytování – měsíčně:
270 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Ubytování lze najít i levnější, ale byla pro mne výhoda blízkosti ambasády.

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Ubytování jsem vyhledal sám, velvyslanectví jej nezajišťuje. Přes FB Marketplace trval celý proces asi 2 dny. Najít ubytování není náročné.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Plně vybavený byt s internetem. S sebou akorát adaptér na zásuvky. Vše ostatní lze případně dokoupit na místě.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Ceny potravin jsou velmi podobné těm v ČR. Některé trochu levnější, některé trochu dražší. Mexico City je velmi bohaté na street food, všude jsou stánky a místní kuchyně. Dá se najíst velmi levně. Obědová menu stojí do 100 kč a zahrnují polévku, hlavní chod, zákusek a pití. Každá taco stánek je trochu jiný, orientační cena 1 taco je asi 11 korun.

Doprava do místa pobytu:
Vlakem do Frankfurtu, z Frankfurtu přímým letem do Mexico City.

Orientační cena:
Zpáteční letenka cca 23000

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Možná koupit více předem, vše jsem zařizoval narychlo.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Doprava MHD je mírně komplikovaná. Jeden systém je metro a metrobus, na které se používá přeplacená karta a fungují výborně. Poté jsou tu další menší autobusy nebo kamiony, které se platí v hotovosti do kasičky. Jízdní řády na zastávkách nejsou a zastávky často ani nejsou pořádně vyznačeny.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Cestovní VZP

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
ne

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Musel jsem na policii sepsat pro pojišťovnu policejní report po krádeži telefonu a hodinek.

Tipy na využití volného času:
Mexico City samotné je velmi bohaté na využití volného času. Neustále je co objevovat. A't už muzea, galerie, kavárny, parky nebo se jen tak procházet ulicemi. Muzeum antropologie je naprosto úchvatné. Dá se zajet na pyramidy, do okolních měst (doporučuji Pueblu) nebo i zaletět třeba na Yucatán, letenky jsou levné, když zrovna nejsou svátky.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
vlastní zdroje
rodina

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
0 CZK

a/ z toho ubytování:
6500 CZK

b/ z toho stravování:
5000 CZK

c/ cestování a volný čas:
5000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
V supermarketech přijímají platební karty, ale občas je problém s nefunkčními terminály, takže je určitě dobré s sebou mít hotovost, kterou stejně využijete při pouličním stravování. Když kartou, tak Revolutem.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
ne

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
ne

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Na začátku pobytu akorát zařídit internet do mobilu.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Povinnou

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Jako povinný předmět

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
12

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
Ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
2

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Ano, stáž byla profesně přínosná

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Zkušenost se životem v poměrně rozdílné kultuře

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Krádež telefonu a hodinek

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Mexico City je pro zahraniční pobyt výbornou destinací. Neustále je co dělat, když se člověk vyhne některým částem města, tak je velmi bezpečné. Mexičani jsou nápomocní, je s nimi zábava.