ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Johannes Gutenberg University Mainz

Německo 2021/2022 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Přírodovědecká fakulta

Obor studia:
Physical geography

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2022

Doba pobytu (od-do):
2022-04-01 - 2022-05-02

Počet měsíců:
1.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Nejprve jsem kontaktoval vedoucího vědeckého týmu na hostující univerzitě. Následně jsem se zástupcem tohoto týmu a se svým školitelem řešil program stáže a hledal vhodný způsob financování.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Training agreement a Cover letter

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
První kontakt proběhl zhruba 20 týdnů předem. Prvních 10 týdnů jsem věnoval především vyřízení administrace mobility, dalších 10 týdnů pak přípravě před odjezdem (plán stáže, ubytování, pojištění...).

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ne.

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Ubytování a seznámení s novým pracovním místem. Jinak asi nic.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Svojí stáž jsem věnoval především sběru a analýze meteorologických a geografických dat pro modelování měststkého klimatu a validaci jeho simulací. Práce probíhala dle předběžně domluvených podmínek a odpovídala zadání disertační práce v rámci mého studia. Pracovní doba odpovídala zhruba 40 hod. týdně.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Soukromý pokoj v rodinném domě.

Cena ubytování – měsíčně:
500 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Ubytování jsem si zajistil s pomocí kolegy z hostující organizace zhruba 1 měsíc dopředu.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Byt byl kompletně vybavení, kromě oblečení a osobních potřeb nebylo nic potřeba přivézt. Připojení na internet fungovalo bez problémů.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Ceny potravin v marketech jsou v Německu jen o něco málo dražší než v ČR (některé dokonce levnější). Ceny v restauracích už jsou podstatně dražší.

Doprava do místa pobytu:
Přímá autobusová linka FlixBusem.

Orientační cena:
1500 Kč

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Doporučuji si jízdenky kupovat s předstihem a s možností případného storna.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Bydlel jsem asi 8km od univerzity na předměstí. Byla možnost MHD (velmi dobrá dostupnost, ale poměrně drahé), ale pokud nebylo
vyloženě deštivé počasí, tak jsem většinou využíval kolegou zapůjčené kolo.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Cestovní pojištění od AXA.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
Ne.

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Ne.

Tipy na využití volného času:
Především cyklovýlety v krásné vinařské oblasti okolo města Mainz a procházky kolem bydliště v klidné přírodní části předměstí. Dále výlety do blízkých turistických cílů.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Fakultní stipendium + vlastní zdroje

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
1100 EUR

a/ z toho ubytování:
500 EUR

b/ z toho stravování:
400 EUR

c/ cestování a volný čas:
200 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Ubytování a stravování dohromady tvoří většinu měsíčních výdajů a byly pokryty z vélké části stipendiem. Náklady na volný čas z vlastních zdrojů.

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Pokud má vaše banka výběry v zahraničí zdarma, není potřeba zřizovat jiný účet v EU.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Ne.

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
Velmi přátelský a úzce spolupracující vědecký tým. Vlastní kancelář a možnost využití techniky.

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Pouze kauce na ubytování, jinak ne.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Povinná.

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Kredity v předmětu Zahraniční stáž (ZD026) za účast na stáži a vydání společné publikace.

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
12

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
Ne.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Jednoznačně ano. I když byla stáž kratší, tak byla velmi přínosná.

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Nabytí nových zkušeností v oboru a získání nových kontaktů.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Ne.

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Využít každou možnou minutu stáže k akademickému i osobnímu rozvoji.