ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Nelson Mandela Metropolitan University

Jihoafrická republika 2018/2019 ISEP Exchange

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Jiná fakulta na MU:
Přírodovědecká fakulta

Obor studia:
Geography and Cartography and English Language and Literature

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018

Doba pobytu (od-do):
2018-07-04 - 2018-12-28

Počet měsíců:
6.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
They have official web page and there you can find it.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Visa, grades in English, proof of my English level, and a lot of official documents that were sent to me via email from the university

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
I started to fill in the documents about 4 months before I came

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
official form, criminal record, bank statement dating back 3 months, X-Ray of my chest and report from doctor that I don't have tuberculosis, statement from my parents that they will take care of me if something happens, flight tickets to and from the country

Délka čekání na vízum:
2 weeks

Výše poplatku za udělení víza:
1000 CZK

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
yes

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Registration took place in waves during the first week in South Africa. We came to a room with computers and looked for courses we wished to take. After that we were told if we can or cannot take the courses and if there were any problems, we had to find other courses. Additional changes were possible during the first two week of the semestr.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
yes

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
divided by 2

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
It depends on the subject. Mostly we were discussing or lectured on things. In literature courses, I wrote essays. In other I had tests.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
lower

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Received some textbooks, other materials (notes, additional reading) I had to provide myself.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Community Service Learning

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
pretty well

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
available at library and computer labs

Možnosti tisku a kopírování:
available at library and computer labs

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
mainly in the first week - orientation, hikes, traditional dancing

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
5

případně doplňte vlastními slovy:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
student accommodation

Cena ubytování – měsíčně:
400 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
gym, parking, washing machines

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
kitchen equipmnet (from spoons to pots, just everything), pillow, blankets, bed sheets

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
through university, don't remember how far ahead

Jaké jsou možnosti stravování?:
self catering

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
fruit is cheaper, rest is twice as high, milk product even more expensive

Doprava do místa pobytu:
by foot, Uber, student bus, bike, taxi

Orientační cena dopravy:
20R for Uber, 5R for taxi, bus was free but always full

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
rent a bike, never use taxi alone or after dark, rent a car, there are some cheap options

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
by foot isn't good, everything is too far
taxi is cheap but not safe alone or after dark
buses are cheap but not regular
trains are simply bad and not safe at all
best is to rent a car

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
visa, health insurance

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
Momentum Health, it has to be local insurance, not Czech

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
no

Pracoval/a jste během studia?:
no

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
nobody will hire you with student visa

Tipy na využití volného času:
hikes, swimming, surfing

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
110000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
18300 CZK

Počet podpořených měsíců:
6

Celkový počet měsíců:
6

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
my savings

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
70000 ZAR

a/ výše vstupního poplatku:
6000 ZAR

b/ výše školného:
7000 ZAR

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
7000 ZAR

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
16000 ZAR

a/ z toho ubytování:
6000 ZAR

b/ z toho stravování:
8000 ZAR

c/ cestování a volný čas:
2000 ZAR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
46

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
23

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
yes

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
none

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
4

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
higher fees than were estimated by the official document - nowhere did they say that you'll pay for subjects

Co doporučujete vzít si s sebou:
old clothes - you'll feel safer than in fyncy clothes

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Some amazing teachers, hard-working people at the international centre, mokeys and zebras on school premises

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
slow pace of teaching, unfriendliness of local students

Další komentář: