ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Queens University of Charlotte

USA 2021/2022 ISEP Exchange

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
International Relations and European Politics / International Relations and European Politics

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2022

Doba pobytu (od-do):
2022-01-04 - 2022-05-04

Počet měsíců:
5.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Directly contacting the admission office of the university

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
ISEP acceptance package
Transcript of records from previous institute
Cover letter to why you chose this university in particular
Picture of your passport

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
1-2 months

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
1. Passport
2. Passport size photo x1
3. DS-2019 Form
4. J-1 No Objection Letter
5. SEVIS I-901 Fee Payment Confirmation
6. Visa Application Confirmation Page
7. ISEP Letter of Certification
9. MRV visa payment fee
10. Appointment confirmation

Délka čekání na vízum:
One week

Výše poplatku za udělení víza:
3520 Czech Crowns

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
No

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
I made changes to my LA agreement as I ended up taking an additional course at the host university

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
I registered for courses when I arrived at the host university during orientation week. Registration took place via the university website, later on a coordinator reviewed my registered courses and made the relevant changes then confirmed my course schedule with me via email.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Yes

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
One credit at my host university was the equivalent to two at my home university credit system.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
A great emphasis was placed on student to student and professor to student interactions and students understanding the overarching pillars of the study subject, with little attention given to details as opposed to home university where more study material has to be consumed therefore for many individuals it could compromise the overall performance. study materail

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Quality was over the top.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
books for each class had to be bought or could alternatively be rented from the campus library for the duration of one semester

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
International political economy taught by Professor Margaret Commins

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Various study areas and private study rooms, each with a different vibe to it
Computer rooms equipped with IMacs
Coffeehouse on the ground floor with study rooms as well however was separated by a glass door partition from the library

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Computers ere available at the library
WIFI was provided to all students
Need for own laptop is preferred but not required as all work can be done on library computers after class

Možnosti tisku a kopírování:
Available

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
3

případně doplňte vlastními slovy:
The host university I went to turned out to be a sports-oriented school therefore, and with an online orientation week, I found it relatively hard to integrate into the community as almost every international and local student was on a sports team that was like their group in and out of practices. However, I loved the atmosphere and the people were very nice and the small size of this private university made it easier to meet and get to know others.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Campus dorms

Cena ubytování – měsíčně:
0 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
ISEP took care of that for me.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Everything you need can be found, all dorms are very well renovated and very decent, offering a high standard of living. You only need to bring your personal belongings.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
ISEP took care of that for me.

Jaké jsou možnosti stravování?:
There is a coffeehouse, the main dining hall, a pizza station, a fastfood station, a make-yourself sandwich station, and a nice bagel place on campus. Only the bagel place was excluded from ISEP meal plan so you had to pay for it yourself. The main dining hall had a menu for vegetarians too but overall the food quality was poor and very unhealthy. Some days the food presented was better than other days though.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Undoubtedly much higher than Czech Rep, it obviously varies by person but if you already have a meal plan on campus you will spend much less on grocery shopping however considering that the dining hall does always serve ''clean'' or quality food, you might casually spend in the range of $100 on food per week. Again it all depends on daily menus of the dining hall and each person's food preferences/eating habits.

Doprava do místa pobytu:
Uber

Orientační cena dopravy:
---

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Buy your return ticket along with your departure one. It is a costly mistake if you buy them separately as I paid in the range of $650 for my departure flight and around $840 for my return flight. If I had bought both tickets together I would have probably paid $900 altogether or even less if you book slightly in advance.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
The public transport system in Charlotte is very inefficient and limited in scope. The only viable options to get around are Uber and Lyft or carpooling if you get a chance as to save on rides. Cheapest Uber trip to a nearby place is at least $8 one way. But usually going out of campus and to the uptown area of the city or other nice urban hubs you will pay around $30-40 on uber (back&forth) if you're not splitting the fare with a friend.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Arriving to the US needs no further legal procedures.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
I paid for the mandatory ISEP insurance which was for $475.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
I needed a prescribed medicine while on my study abroad but unfortunately it wasn't covered by my insurance and the medicine was sold at a ridiculously high price if bought without insurance. So my advice for other students is to make sure they buy their meds before going to the US because otherwise you will buy your meds at exorbitant price points. Unless you have another type of some comprehensive insurance.

Pracoval/a jste během studia?:
No

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Students on J1 visa to the USA are not allowed to work outside campus premises

Tipy na využití volného času:
social events, sports on campus, getting around the city and hiking in nearby places to Charlotte which were insanely beautiful. I was also personally keen on getting engaged with the political scene in Charlotte by attending talks and other relevant events. Travel is also a good use of time, however it is way more expensive to travel locally in the US than it is in the EU.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
80000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
16 CZK

Počet podpořených měsíců:
5

Celkový počet měsíců:
5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Allowance from parents

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
No other scholarship received.

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 USD

a/ výše vstupního poplatku:
0 USD

b/ výše školného:
0 USD

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 USD

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
0 USD

a/ z toho ubytování:
0 USD

b/ z toho stravování:
0 USD

c/ cestování a volný čas:
0 USD

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Monthly expenses varied from month to month, so one month it could be $800 the next it could be just $600. This is just an approximate guess as I hardly kept any record of each month's spendings. Travel and free time consumed most spendings, food just a little bit as I had a meal plan at the host university, and you may or may not need to rent or even buy your own books which can be a little pricey.

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
12

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
24

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
No.

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
None.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
No.

Co doporučujete vzít si s sebou:
You need the necessities as things like bed sheets, blanket, or pillows are not provided at the dorm but you can easily buy them from local stores.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
How top tier the quality of everything was! From the quality of education to professors to the campus and dorms to pretty much everything!!

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Nothing major to complain about but I had certainly wished if clean food was served in the dining hall as most of the food served was very unhealthy and many times of poor quality even. But as previously mentioned some days were better than other days. Also the ''make your own sandwich'' station was considered a better alternative to slightly healthier food so it was good having it around.

Další komentář: