ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

University of Vienna

Rakousko 2021/2022 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
Political Science

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2022

Doba pobytu (od-do):
2022-03-01 - 2022-06-30

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Výzkumnou stáž mi pomohl zajistit školitel, který mi předal kontakt na Dr. Olgu Eisele, pod jejíž vedením jsem stáž absolvovala. Termín a náplň stáže jsem pak domlouvala přímo s ní.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Nedokládala jsem žádné dokumenty. Před příjezdem univerzita pouze potřebovala mé osobní údaje pro registraci v univerzitním systém. (Na University of Vienna jsem ale absolvovala již krátkou stáž dříve. Zasílala jsem tehdy např. své CV, kopie diplomů, motivační dopis. Jednalo se ale o výzkumnou stáž přes program AKTION.)

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
Z mého pohledu stačí 4 týdny. Záleží nicméně samozřejmě na kapacitě pracoviště. Komunikace s Dr. Eisele před odjezdem byla skvělá. Byla velmi nápomocná a responzivní. Dokumenty k žádosti o stipendium se nám podařilo vyřídit během 3 dnů.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ne

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Po příjezdu jsem nevyřizovala žádné zvláštní záležitosti. Neregistrovala jsem se ani na úřadě. Je to ale dáno tím, že jsem měla zajištěné ubytování přes Airbnb.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
V rámci stáže jsem se zejména věnovala přípravě své dizertační práce. Metodologickou část práce jsem pak prezentovala na pracovišti (v rámci PhD club meetingu). Dále jsem se seznamovala s výzkumem na pracovišti a absolvovala metodologicko-statistické semináře. Práce odpovídala domluvené náplni. Na pracovišti jsem měla podporu pro realizaci svého výzkumu. Pracovala jsem samostatně.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Ubytování jsem si zařizovala přes Airbnb. Měla jsem pronajatý byt ve čtvrti Meidling.

Cena ubytování – měsíčně:
1000 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Celková cena.

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Ubytování jsem si zajišťovala sama 1 měsíc před příjezdem.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Byt byl kompletně vybavený. Rozhodla jsem si ale nechat z Brna přivézt vlastní stůl, židli a monitor, abych mohla pohodlně pracovat i z domu. Nebylo to ale nutné. (Dal by se použít kuchyňský stůl a židle.)

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Náklady na stravování jsou o něco vyšší než u nás. Z velké části jsem si vařila a byl to srovnatelné jako kdybych chodila v Brně na obědová meníčka. Kvalita potravin je ale znatelně lepší než u nás. Na univerzitě byla možnost využívat menzu. Cena oběda se pohybovala od 6-10 EUR, podle toho, zda si člověk dal maso, nebo vegetariánské jídlo. Jezení venku je dražší než v Brně, rozdíly ale nejsou tak velké. Pokud člověk ví, kam jít, dá se dobře najíst okolo 15 EUR (bez pití).

Doprava do místa pobytu:
Na ubytování jsem dojela vlakem a pak autobusem. Z nádraží se ale dalo jít bez problémů pěšky (cca 10 minut).

Orientační cena:
Cena vlakové jízdenky Brno-Vídeň se pohybuje kolem 350 Kč.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Doporučuji jízdenku zakoupit v předstihu - je to pak levnější. Regiojet vycházel levněji než vlak ČD.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Ve Vídni velmi dobře funguje městská hromadná doprava. Měsíční jízdenka stojí cca 50 EUR. Vídeň má hustou síť cyklostezek. Jde pohodlně cestovat i na kole.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
Zajišťovala jsem si celoroční cestovní pojištění u AXA.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
Ne

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Žádné

Tipy na využití volného času:
Osobně moc doporučuju se zajít podívat do technického muzea a Schönbrunnu (skvěle se tu běhá a v parku žije liška, kterou jsem docela často večer potkávala). V případě hezké počasí si jít zaplavat k Alte Donau. Ve Vídni je toho spousta. Kolegové mi doporučili si stáhnout aplikaci ivie (Wien City Guide).

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Fakultní stipendium - Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních
pracovních pobytů studentů DSP (3D)

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
1700 EUR

a/ z toho ubytování:
1000 EUR

b/ z toho stravování:
450 EUR

c/ cestování a volný čas:
250 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Doporučuji si zřídit účet v Revolut. Bez problémů jsem všude platila českou platební kartou.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Ne

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
Měla jsem k dispozici vlastní místo v kanceláři.

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Ne

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Je povinnou součástí.

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Bude mi uznána jako zahraniční pracovní pobyt (FSSd0990 Zahraniční pracovní pobyt).

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
20

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
Ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Ano

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Možnost nahlédnout, jak se dělá výzkum na jiném pracovišti. Jaké je tam celkové nastavení. Jak tam probíhá doktorské studium. Možnost konzultovat svoji práci. Celkově jsem v průběhu pobytu cítila velkou podporu. I když jsem na pracovišti trávila jen 4 měsíce, ostatní se mě snažil začlenit do pracoviště (společné obědy, neformální akce, výjezdní zasedání). Připadala jsem si jako rovnocenný kolega.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Ne

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Vlastní notebook