ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU

Belgie 2021/2022 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
European Studies

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
čeština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2022

Doba pobytu (od-do):
2022-02-10 - 2022-07-31

Počet měsíců:
6.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Oslovení organizace, zaslání CV a motivačního dopisu. Následně jsem byl pozván na pohovor, ze kterého nabídka stáže vyplynula. Následně započalo kolečko dokumentů.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Organizace požaduje CV a motivační dopis.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
Organizace pravidelně vyhlašuje výběrové řízení. Já jsem organizaci kontaktoval mimo dobu výběrového řízení, přibližně 3 měsíce (12 týdnů) před začátkem stáže.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ne

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Vyřizoval jsem pouze dokumenty spojené se stipendiem. Organizace požaduje slovní a písemné hodnocení celé stáže, čas je však na domluvě s nimi.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Základem je účast na konferencích a seminářích a pořizování zápisů z těchto konferencí a seminářů. Stážista plně zodpovídá za reprezentaci organizace při těchto akcích a musí být schopný organizaci plně reprezentovat. Dalším úkolem byla asistence při přípravě akcí a prezentací, kdy si stážista ověří své organizační schopnosti - akce jsou pořádány pravidelně pro několik desítek lidí. Následovala tvorba monitorovacích a informačních zpráv, obsluha facebookového a instagramového profilu či překlady z/do českého a anglického jazyka. Stážista na sebe bere plnou zodpovědnost, nicméně kdykoliv je potřeba, vedení je připraveno pomoci. Domluvené podmínky byly splněny, stáž jsem vykonal v oboru Evropská studia, náplň práce tomu odpovídala. Pracovní doba je 8 hodin denně, nicméně je třeba počítat s tím, že doba není zcela pravidelná - občas je třeba pracovat např. i ve večerních hodinách, kdy se pořádají různé akce či např. recepce.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Pronajatý pokoj v domě nedaleko centra Bruselu.

Cena ubytování – měsíčně:
430 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Organizace mi předala kontakt na ubytování, vše se řešilo 2 měsíce před příjezdem.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Plně vybaveno.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Brusel je cenově velmi náročné město a je třeba počítat s vlastními finančními prostředky. Vše je celkově 2x-3x dražší. Je ale možné najít cenově velmi dobré možnosti nakupování - například víkendové trhy.

Doprava do místa pobytu:
Letadlo

Orientační cena:
50 euro

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Vhodné jsou nízkonákladové společnosti - nicméně pozor: přistávají v Charleroi, městě asi 2 hodiny autobusem od Bruselu, následně je potřeba si zakoupit autobusovou jízdenku.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Lze zakoupit roční studentskou jízdenku MHD asi za 17 euro.
Sdílená kola jsou rovněž dobrou variantou.
Nicméně Brusel je malé město a lze skoro všude dojít pěšky.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
ISIC zdravotní pojištění.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
Cestovní pojištění Generali.

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Nemám.

Tipy na využití volného času:
V Belgii jsou města skvěle propojena. O víkendu je poloviční sleva na vlakové jízdné. Každé belgické město je zároveň jiné, tudíž k objevování je toho v Belgii dost. I Brusel má mnohé k nabídnutí.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Stipendium od FSS.

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
850 EUR

a/ z toho ubytování:
430 EUR

b/ z toho stravování:
250 EUR

c/ cestování a volný čas:
170 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Vyplatilo se mi používat eurový účet od Equabank.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Ne

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
Organizace proplatila měsíční MHD jízdenku.

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Ano, majitelé domů vyžadují kauci ve výši 2-3 měsíčních nájmů.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Volitelnou

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Jako povinně volitelný předmět (B).

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
20

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
Ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Rozhodně.

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Možnost zapojení se do samotné organizace a navázání další spolupráce.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Žádné.

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Je třeba jasně si určit očekávání od stáže a seznámit se s chodem a posláním organizace.