ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

INNOVENT e.V.

Německo 2021/2022 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Přírodovědecká fakulta

Obor studia:
Plasma Physics

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2022

Doba pobytu (od-do):
2022-06-15 - 2022-08-31

Počet měsíců:
2.50

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
I didn't take any courses because my internship was practical. That's why I didn't inform myself about the courses.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
I didn't go through any administrative process like in universities because my internship was in a company. Therefore, I didn't need any acceptance documents. I just applied with a training agreement.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
18 months, but this was due to a delayed start due to COVID19. I think 3 months would have been enough in my case.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Délka čekání na vízum:

Výše poplatku za udělení víza:

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
I didn't take any courses because my internship was practical. That's why I didn't inform my home faculty about the courses.

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
No. Specifically, it was a Training Agreement for my case.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
No, but I didn't take any courses because my internship was practical.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
No.

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
It was practical stay.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
The experiments were carried out in different laboratories. The results were continuously presented at monthly meetings of the department where my internship took place.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
I met with a different approach because it was a company and it is not relevant for comparison. The results achieved are fruitful, but the scientific approach is missing.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
During my internship I only studied the manuals for the equipment. It was purely practical.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
No, because I didn't take any courses during my internship.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
There was no library at the company.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
The hosting company provided me with an older computer (with an older operating system) for internet access. For security reasons, I was not allowed to connect my notebook to the company network.

Možnosti tisku a kopírování:
A printer was available near where I was sitting.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
1

případně doplňte vlastními slovy:
We worked together in the same labs, so they helped me whenever I needed it.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Internationaler Bund IB Freier Träger der Jugend-, Sozial- u. Bildung Tischlerei, Am Herrenberge 3, 07745 Jena
It is a dormitory for high school students. During my stay there, there were also Ukrainian refugees living there.

Cena ubytování – měsíčně:
350 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
One of the cheapest options in Jena. The quality reflects the price.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Bed linen, induction plate, kettle, cleaning products and bicycle.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Accommodation had to be arranged in their native language, so my colleagues from the host company helped me arrange it.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Breakfast is available at the IB Hotel Jugendwohenheim (7 eur), but starts from 6:00. I organized the other meals myself.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
similar

Doprava do místa pobytu:
bicycle (20 mins)

Orientační cena dopravy:
Bike service costs: 4 tires ( defects) ~ 100 euros, pedals for 18 euros, lubricants ~ 12 euros, tools and small parts ~ 20 euro. For tourism purposes I used the discounted Deutche Bahn summer pass 9 euros/month. It was together around 170 eur.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Deutche Bahn: db.de (They always have some discounts.)

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Cycling is very popular and preferred in Jena. Public transport takes more time. I used a 9 euro ticket for the whole month for both public transport and local trains.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
I have provided the company with my personal data to prepare the contract as an employee. The IB Jugendwohenheim accommodation office also needed my personal data for their contract.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
I didn't need any additional health insurance because the company insures its employees. Anyway, we hadn't discussed this clearly before my stay and I also took out commercial travel insurance, which costs CZK 3 739.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
No.

Pracoval/a jste během studia?:
Yes, I am an employee of Masaryk University in parallel with my studies.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Perfect, I was well prepared for this job as an MU student.

Tipy na využití volného času:
Concerts, hiking and swimming in the river Salle.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
20000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
8000 CZK

Počet podpořených měsíců:
2.5

Celkový počet měsíců:
2.5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
A6 - Ph.D. Student Mobility Scholarship Programme of MUNI SCI

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
59700

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 EUR

a/ výše vstupního poplatku:
0 EUR

b/ výše školného:
0 EUR

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 EUR

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
1000 EUR

a/ z toho ubytování:
350 EUR

b/ z toho stravování:
600 EUR

c/ cestování a volný čas:
50 EUR

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
0

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
12

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
I have not attended any course.

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
No problems.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
2

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
No serious problems.

Co doporučujete vzít si s sebou:
Specific equipment not available at the host site. I recommend discussing as much detail as possible prior to your stay.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Fruitful collaboration and communication.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Lack of interest for my research.

Další komentář:
Students of Masaryk University are welcome at Innovent e.V. Technology Development. We are well prepared to enter the commercial research sphere in Western countries.