ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Czech Center New York

USA 2018/2019 Freemovers

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
International Relations

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-01-09 - 2019-04-05

Počet měsíců:
3.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
First, I applied for the position of an intern at the Czech Center New York. After they had replied, I started to look for programs at the university that would allow me to go and I applied for the Freemover program.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
Training agreement, Freemover application, Confirmation of Placement Period (after return). ESTA for entry to the USA.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
2

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
No.

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
There's no need to arrange anything immediately on arrival. The only thing you need is to have your supervisor sign the Confirmation of Placement Period before you leave.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Working hours are 32 hours/week. The work corresponded to the agreed conditions. I was introduced to the cultural diplomacy - organizing events, program planning, co-operation with the Consulate General of the Czech Republic. I worked in PR and marketing - translating promotional documents, communication with the press, social media management, writing press releases. I would said the work corresponded to my field of study.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
The Czech Center New York does not provide accommodation for their interns. However, they can connect you with their previous interns who already have some tips for finding accommodation. I lived in an apartment in the Bronx where an intern who had been in New York before me had lived.

Cena ubytování – měsíčně:
800 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
The price includes everything - energies, water, internet. I had the room for myself and shared the apartment with two other people.

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
I arranged the accommodation myself, one month before my arrival.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Bring power plug adapters.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Groceries are generally more expensive. If you shop at big supermarkets, the prices are significantly lower.

Doprava do místa pobytu:
Subway.

Orientační cena:
121 dollars/month

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
If you take subway every day, the best option is to buy the unlimited monthly ticket.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Depends on where you live. But since the CCNY is in the middle of Manhattan, it's unlikely you'll live in a close proximity to the work place. So, the subway is inevitable.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
I had basic travel insurance for three months.

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
No.

Zkušenosti s pojistnou událostí:
None.

Tipy na využití volného času:
There's always something to do in NYC. Or you can visit other cities (such as Washington DC, Philadelphia, Boston) on weekends.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
16000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
My own savings.

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
1600 USD

a/ z toho ubytování:
800 USD

b/ z toho stravování:
600 USD

c/ cestování a volný čas:
200 USD

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
I had two Czech cards, one debit and one credit. There was only one time when they didn't accept the debit card.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
No.

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
We had access to some cultural events that were supported by the organization.

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
The start of the placement is expensive because you will most likely have to pay a deposit for the accommodation that will be refunded before your departure.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
Optional.

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
As a B subject.

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
20

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
No.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
3

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
The placement was a great experience that will hopefully help me in the future. It was good not only for my field of study, but generally for any field.

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
The work experience, life in NYC, the connections I made and the people I met.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
No.

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
There's no need to take anything special. You can buy anything you've forgotten at home. Be careful when finding an apartment, be careful while traveling, enjoy the work and the experience.