ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Brock University

Kanada 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
North-American Culture Studies

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-01-07 - 2019-04-24

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
V katalogu předmětů, případně je možno konzultovat jednotlivé kurzy s koordinátorem.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Nejdříve je třeba vyplnit přihlášku na czs. Brock pak ještě speciálně požaduje výpis známek a jejich online přihlášku.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
Cca půl roku.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Délka čekání na vízum:

Výše poplatku za udělení víza:

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Ano.

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Ano.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Registrace probíhala už od září, tzn. že když jsem já začala kurzy řešit, některé už byly plné. Registrace probíhá tak, že student konzultuje vybrané kurzy s koordinátorem. Někteří vyučující, i když už je kurz oficiálně naplněn, jsou schopni udělit výjimku. Omezení se týkají délky pobytu studenta. Např. student vyjíždějící jen na jeden semestr si nemůže zapsat určitý typ předmětů (který je nabízen pouze studentům vyjíždějícím na celý rok). Změny jsou možné i po příjezdu na zahraniční univerzitu. Do určitého data se dají předměty změnit, pak už jen zrušit.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Ano.

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
Kurzy tam jsou buď za 0.5 kreditů (6 ECTS) nebo 1 kredit (12 ECTS). Koordinátor na zahraniční univerzitě větštinou posílá manuál, kde je celý kanadský systém kreditů vysvětlen.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Hodiny stojí a padají na účasti studentů. Tedy je žádoucí, aby měli studenti načtený materiál do dané hodiny. Přístup vyučujících je ale velmi přátelský. Píše se hodně prací, dělají se projekty, studenti jsou ale také hodnoceni za aktivitu. Celková známka je tedy rozdělena do několika sekcí. Např. závěrečný test, mid-term, závěrečná práce, bibliografie, návrh práce, aktivita. Z každé sekce může student získat určité procento, ze kterého se pak dělá závěrečná známka. Tedy pokud se stane, že student pokazí mid-term, neznamená to, že by neprošel kurzem.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Na studenta se kladou větší nároky. Například nestačí napsat jen závěrečnou esej, je k ní potřeba napsat návrh a bibliografii, což znamená, že student musí kriticky zhodnotit každý zdroj, který hodlá použít.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Musela jsem si koupit jednu knížku (ale to jsem byla spíše výjimka,většina studentů si jich kupovala více). Zbytek materiálů vyučující dávali do studijních materiálů v informačním systému.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Jako vyučující se určitě osvědčil Jesse Staats. Má především kurzy týkající se původních obyvatel. Student si rychle získá přestavu o momentální situaci původních obyvatel, kterou pan Staats srovnává s historickým vývojem kmenů především na území Kanady. Pokud někoho zajímá překlad AJ-FJ, doporučuji pana Nicolase Haucka.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Velmi dobrá.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Knihovna je samozřejmě vybavená počítači s internetem a všemi potřebnými softwary. Tzn. student si nemusí nosit vlastní notebook, školní PC bohatě vystačí na napsání jakékoli práce či tvoření projektu. Určitě ale doporučuji chodit na PC do vyšších pater knihovny. Nejnižší patro totiž bývá přeplněné a často se stává, že není ani jeden PC volný.

Možnosti tisku a kopírování:
V knihovně za velmi příznivé ceny.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Centrum pro zahraniční studenty pořádá několik výletů (Niagara Falls, Niagara-On-the-Lake...) a dále pak každý týden setkání přímo v jejich budově. Také různé tématické večery, konverzační setkání, atd. Program je skutečně bohatý.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
2

případně doplňte vlastními slovy:
Kanadští studenti nemají problém přijmout mezi sebe zahraniční studenty, ale první krok je většinou právě na zahraničním studentovi. Co mi přišlo trochu zvláštní byl fakt, že jeden týden se kanadští studenti dokáží bavit naprosto normálně a druhý týden už vás neznají. Toto byly ale ojedinělé případy. Většina z nich je velmi přátelská a ochotná pomoct, pokud by měl zahraniční student nějaké problémy.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
V domě mimo kampus.

Cena ubytování – měsíčně:
305 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
V ceně bylo všechno - energie i wifi. Na začátku semestru jsem ale musela zaplatit nájem jak na leden, tak na duben (tzn. 2x 460 CAD) plus kauci (400 CAD).

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Vybavenost domu, ve kterém jsem bydlela, byla naprosto perfektní. Nemusela jsem si vozit nic. Byly tam peřiny, v pokoji stůl i židle, v kuchyni vše, co potřebujete. Na orientačním dni pořádaném univerzitou je pak možnost obdržet plastovou krabičku na oběd, popřípadě další vybavení.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Co nejdřív. Pokud chce student bydlet na kampuse (což ale nedoporučuji, je to velice drahé), dostane z univerzity e-mail s odkazem na přihlášení. Pokud by raději volil ubytování mimo kampus, doporučuji hledat hned, jak se dozví, že byl na univrzitu přijat.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Přímo na univerzitě je tzv. market place, tedy něco jako trh, kde se dají koupit různé druhy jídel. Pak je tam samozřejmě množství fast foodů. Nejlepší řešení je ale vařit si sám. Stravovat se na kampuse je dost drahé a většinou se jedná o smažená jídla.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Cca 1x až 2x dražší, ale záleží, jaký typ potravin. Maso je dost drahé, ale zelenina a ovoce jsou srovnatelné.

Doprava do místa pobytu:
Letecky, z letiště v Torontu pak službou Niagara Airbus přímo na místo pobytu.

Orientační cena dopravy:
Letenka - 20 000 Kč (tam i zpět, včetně zavazadel). Kupováno na začátku listopadu (odlet na začátku ledna).

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Sledovat slevy. Selský rozum velí kupovat letenku co nejdříve, ale do Kanady bývá vcelku dost slev. Rozhodně doporučuji letět z Vídně či Katowic. Letenky bývají daleko levnější než z Prahy. V Torontu je pak několik možností, jak se dostat do St. Catharines. Já volila Niagara Airbus, což byla asi ta nejdražší možnost (stálo mě to cca 60 CAD), ale vzhledem k času příletu, k neznalosti města a místní dopravy, a k množství zavazadel, to byl určitě nejpohodlnější způsob dopravy.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Každý student musí zaplatit studentskou kartu, která mu umožňuje využívat MHD v regionu Niagara zdarma (tato karta plus povinné pojištění stojí asi 8000 Kč). St. Catharines ale není nijak extra velké město a tak se dá často dojít na místo určení pěšky (kromě univerzity, ta je vcelku daleko od centra).

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Student si akorát musí vyzvednout studentskou kartu, popřípadě udělat změny v Learning Agreementu.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
Měla jsem pojištění od České pojišťovny (cena cca 5000 Kč). Toto pojištění pokrývalo všechny standardní situace plus případné škody způsobené mnou. Na Brock University má ale každý student povinnost zaplatit si jejich pojištění (UHIP), které mu umožňuje mimo jiné využívat zdravotní péči zdarma (přímo na kampuse je walk-in clinic).

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Ne.

Pracoval/a jste během studia?:
Ne.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Student by si musel vyřídit pracovní povolení (před odletem do Kanady). Přímo od zahraničních koordinátorů na Brocku nám ale bylo řečeno, že pokud student vyjíždí jen na semestr, je velmi nepravděpodobné, že by si na tak krátkou dobu brigádu našel.

Tipy na využití volného času:
Přímo za univerzitou se nachází stezka (Bruce Trail), která vede do Short Hills Provincial Park, kde je možnost navštívit několik vodopádů, nachází se tam několik různých stezek a v okolí jsou ranče (pro milovníky koní). Tady je ale lepší mít zajištěný odvoz. Do samotného Short Hills se dá dostat pěšky, ranče už jsou potom dál. Ze St. Catharines je to cca půl hodiny autobusem do Niagara Falls. Celý niagarský region je vinařská oblast, takže se dá domluvit ochutnávka vína (kterou také organizuje centrum pro zahraniční studenty). Přímo na univerzitě je obrovské sportovní centrum, kde má student zdarma posilovnu, bazén a saunu, za poplatek 60 CAD se pak může přihlásit do sportovních kurzů. Cca dvě hodiny od St. Catharines je Toronto a za cca šest hodin se pak dá z Toronta dostat do Montrealu. Přímo v St. Cathariens se nachází Port Dalhousie, který je na břehu jezera Ontario, a kde jsou moc pěkné procházky, v září popřípadě koupání.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
70000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
3,5

Celkový počet měsíců:
3,5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Vlastní úspory, podpora rodiny.

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 ???

a/ výše vstupního poplatku:
0 CAD

b/ výše školného:
0 CAD

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
8000 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
800 CAD

a/ z toho ubytování:
460 CAD

b/ z toho stravování:
200 CAD

c/ cestování a volný čas:
140 CAD

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Pokud se student snaží vařit si doma a nestravovat se ve škole/v restauracích, dá se na tom celkem dost ušetřit.

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
2

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
24

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Ano.

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Žádné si nevybavuji.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
1

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
Po příletu mě dost zarazilo, když mi manažerka domu, ve kterém jsem měla bydlet, oznámila, že tam budu sama. Tzn. že nenašla čtyři další spolubydlící. To pro mě byla nepříjemná informace. Zvlášť proto, že většina majitelů/manažerů chce podepsat smlouvu ještě před příletem do Kanady, a tak je pak těžké smlouvu případně rozvázat a hledat si jiný byt/dům. Nakonec se nastěhovala ještě jedna slečna, takže vše dobře dopadlo.

Co doporučujete vzít si s sebou:
Určitě sportovní oblečení a plavky. Bude se hodit jak na univerzitě, tak na případné cestování. Dále samozřejmě redukci na nabíječky.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Perfektní přístup vyučujících ke studentům. Vyučující jsou si vědomi náročností školy a tak se snaží vyjít studentům co nejvíce vstříct.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Stres, pod kterým jsou kanadští studenti. Škola je náročná a studenti navíc platí příšerné školné, a tak musí pracovat. Podle mě to nevytváří zdravé prostředí pro studium.

Další komentář:
I když jsou prvotní náklady po příletu celkem vysoké, v momentě, kdy má student vše zařízeno (zaplacené ubytování, nakoupené učebnice, popř. věci, co potřebuje do bytu), dá se v Kanadě krásné vyjít. Pravidlo, že je Kanada pro Čechy drahá, už dávno neplatí, a pokud student nechodí po restauracích, nemusí se bát, že by finančně nevyšel. Vyjet do země za oceánem je určitě perfektní zkušenost, která musí každému v mnoha směrech otevřít oči.