ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Universidad National Autonoma de Mexico (UNAM)

Mexiko 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Španělský jazyk a literatura

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
španělština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2018-08-02 - 2019-06-07

Počet měsíců:
11.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Na webových stránkách zahraniční univerzity.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Všechny informace na: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/partnerske-univerzity#prihlaska
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/partnerske-univerzity/universidad-nacional-autonoma-de-mexico

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
S celým procesem je potřeba začít minimálně jeden semestr předem.

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
-dopis o přijetí na zahraniční univerzitu
-dokument potvrzující dostatečné finanční prostředky
-platný pas

Délka čekání na vízum:
Mé vízum bylo vyřízené během jednoho dne.

Výše poplatku za udělení víza:
32USD

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Ano

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Ano

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Během prvního týdne jsem navštívila všechny kurzy, které mě zajímaly a následující týden jsem vyplnila registrační formulář a mé předměty byli oficiálně zapsány. Poté jsem vyřizovala Changes to LA.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Ano, ale většina předmětů byla ukončena nějakou esejí atd.

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
Mají stejnou hodnotu jako ECTS.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Hodiny s převážně povinnou docházkou, nějakými úkoly během semestru a nakonec závěrečný projekt.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Díky menšímu počtu předmětů s větším počtem kreditů byl můj pobyt celkem bez stresu v porovnáním s domovskou univerzitou. I přístup ke studentům je více přátelský a když např. něco nestíháte, tak s daným profesorem se vždy dá bez problému domluvit.
Mnou vybrané předměty byly zajímavé a velmi dobře strukturované.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Zápisky z hodin nebo materiály jsou naskenované a distribuované profesorem.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
ENES Morelia:
Nahuatl
Estudios Culturales
Literatura Prehispánica
Cosmovisión Mesoamericana

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Jelikož kampus ENES Morelia je malý, tak i knihovna je malá, ale mají Mediatecu (viz níže).

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Všechny budovy mají internet, počítače jsou v knihovně a v Mediatece (místo, kde se vyučují jazyky a je možnost se zde zapsat a učitse jakýkoliv jazyk zdarma)

Možnosti tisku a kopírování:
V místním knihkupectví.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
1

případně doplňte vlastními slovy:
Mexičtí studenti jsou velmi milí a přátelští.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
V pronajmutém bytě.

Cena ubytování – měsíčně:
58 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Je možné sehnat i levnější.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Dají se najít byty plně vybavené, ale i úplně prázdné.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
měsíc dobředu

Jaké jsou možnosti stravování?:
V mém kampusu byla jedna velká jídelna a dvě menší s kávou, dezerty, obědy, snídaněmi atd.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Většina věcí je levnějších než v ČR. Ovoce a zeleninu doporučuji kupovat na trhách skoro každá čtvrť má trh, který se pořádá jednou týdně.

Doprava do místa pobytu:
Letadlo->autobus(meziměstský)->combi (malá dodávka předělaná na autobus)

Orientační cena dopravy:
combi (autobus) 9 pesos

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Na cestu do země je to těžké, protože mě potvrdili stipendium a pobyt obecně měsíc předem, takže žádná výhodná letenka se nekonala, ale na cestu zpět jsem kupovala s předstihem.
V mexiku meziměstské autobusy mají slevy pro studenty jenom o prázdninách.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
combis (autobus) 9 pesos
Uber
taxi
kolo - nedoporučuji, nejsou cyklostezky a mexičani řídí divoce
pěšky - pokud bydlíš u školy

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Jelikož jsem zůstala rok musela jsem si vyřídit kartu Residente temporal v úřadu, který se jmenuje Instituto Nacional de Migración. Na jejich stránkách se dá najít, co je na to potřeba.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
AXA - 12 000 na 12 měsíců

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Měla jsem problémy s žaludkem.
Ordinace naleznete u různých lékáren. (Lékárna má svého vlastního doktora) 35-40 pesos

Pracoval/a jste během studia?:
ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
nevím

Tipy na využití volného času:
cestovat po okolních vesnicích, kino, setkat se s přátely

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
100000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
10

Celkový počet měsíců:
10 a několik dní v červnu

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Podpora rodičů na koupi letenky, protože stipendium přišlo dva týdny před odjezdem.

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 ???

a/ výše vstupního poplatku:
0 ???

b/ výše školného:
0 ???

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 ???

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
8000 MXN

a/ z toho ubytování:
1500 MXN

b/ z toho stravování:
2000 MXN

c/ cestování a volný čas:
2000 MXN

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Nevím, nedělala jsem si poznámky o mých výdajích. Jediný přesný údaj je ubytování.

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
47

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
zatím nevím

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Nechali mě předměty zapsat si, ale nevím, jestli mi uznají kredity a jejich hodnoty A/B/C

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
zatím nevím

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
2

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
Ne, ale je dobré být více opatrný ohledně osobní bezpečnosti. (Univerzita je bezpečná a klidná, ale venku je dobré být opatrný.)

Co doporučujete vzít si s sebou:
Drobné mince (Koruny) pro kamarády.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Přátelský přístup profesorů, krásný kampus a milí spolužáci.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
nic

Další komentář: