ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Edgewood College

USA 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
psychology

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-01-15 - 2019-05-17

Počet měsíců:
4.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
All the information are on the website of Edgewood College and if you are not sure about anything, you can also write directly to Edgewood, they are very helpful.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
english exam, VISA, health documentation, GPA, transcript of records

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
6 months

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
picture, filled out online documents, passport
might help - financial documentation,

Délka čekání na vízum:
3 weeks (included waiting time for the interview)

Výše poplatku za udělení víza:
MRV fee - 160 dollars
J1 SEVIS fee - 180 dollars

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ne

Pokud ne, v čem byl problém?:
I did not have sign from Edgewood College, because I was filling it out quite late

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
yes, I did. I was talking about that with faculty members.

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
the registration took place at the orientation week. There were some restriction about classes you had to have before taking some of them. We could have made a change till a certain date.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Yes

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
1 credit at Edgewood = 2 ECTS

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
We have done a lot of projects and practical stuff. There was also a lot of writing assignments.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Same

Jak jste získával/a studijní materiál?:
I could find most of materials on the internet (edgewood blackboard) or in recommended books.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Intro to family therapy - Peter Fabian
Introduction to psychotherapy - Peter Fabian --> unfortunately he retires
Relational Communication - Leigh Maxwell
Emotion & Motivation - Ferrinne Spector

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
You cannot find all books you need there, but you can always ask for them and they are able to send them from different library within a week.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
There are no requirements on notebook as far as I know. The internet access is very good in the whole campus. There are some computers in library and also on each floor of dorms.

Možnosti tisku a kopírování:
There are printers in every building.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
We went for an ice cream together and we had also international dinner, where each student cooked something typical for their country.

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
1

případně doplňte vlastními slovy:
All people there are very friendly and helpful and it is easy to get along with them, because of smaller campus.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
in the dorm

Cena ubytování – měsíčně:
0 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
I did not have to pay anything, because MU paid that for me.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
My roommate had a lot of stuff, so I did not need to buy anything. The room has a fridge, wardrobe, table, chair and they also provide towel, pillow and blanket!

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
It was on very last minute for me, which means 1-2 weeks before going there.

Jaké jsou možnosti stravování?:
There are two dining halls in campus, where I had certain amount of money for the semester. It was enough for breakfast, lunch and dinner everyday.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
The cost is usually about 2x higher for most of the groceries.

Doprava do místa pobytu:
They waited for me on the airport and took me to my room.

Orientační cena dopravy:
There is a night shuttle bus from edgewood, which is for free. Also, the Madison bus ticket for the whole semester is 10 dollars (provided by Edgewood College).

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
If you want to fly somewhere, check the price everyday, the price is changing very quickly. As a student, there is an Office in Memorial Union, where you can buy cheap roundtrips for example to Chicago.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
There are buses as a public transport. They have also very nice bike paths and the downtown is accessible on foot as well (around 20 mins.)

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
I do not think there are some extras

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
The price for the insurance was around 700 dollars - WPS health insurance
When I was traveling to different states, I also used insurance from Czech Republic.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
No

Pracoval/a jste během studia?:
No

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
You can work up to 20 hours per week, but just on campus

Tipy na využití volného času:
walking, kayaking, skating, running, movies, exploring downtown, lots of outdoor/indoor activities, hanging out with people from college or UW. There is a lot of events in Madison for students.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
80000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
four

Celkový počet měsíců:
five

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
My own finances

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 CZK

a/ výše vstupního poplatku:
0 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
200 USD

a/ z toho ubytování:
0 CZK

b/ z toho stravování:
100 USD

c/ cestování a volný čas:
200 USD

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
15

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
30

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
yes

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
no problems with recognition

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
no

Co doporučujete vzít si s sebou:
some small czech gifts, winter clothes, adapter for electricity,

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Kind and friendly people

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
expensive health insurance and cold in the dorm during the winter

Další komentář: