ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Mexiko 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Fakulta sociálních studií

Obor studia:
International Relations

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Doktorská

Používaný jazyk:
španělština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2019-01-21 - 2019-06-17

Počet měsíců:
5.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Web of the faculty or post-graduate studies, e.g. http://www.posgrado.unam.mx/es/ofertas-de-posgrado-0

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Standard package: confirmation of studies at MUNI, CV, copy of passport, transcript of records, language certificate, application form and nomination letter

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
I had to apply during summer 2018, which makes it at least half a year before the start of the exchange period

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Délka čekání na vízum:

Výše poplatku za udělení víza:

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Yes, it is a requirement to agree all these by means of the learning agreement

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
During the welcome week, a meeting was organized with the people from the faculty helping us out to register courses in the university's system. Foreign students are generally allowed to choose whichever courses they like that correspond to their level and of studies. The changes can be made solely during the second week of the semester

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
No

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
There is an hour load of the courses in the syllabus, which can be transferred into ECTS

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Mostly the classes are comprised of the debates and discussions, while the teachers are actively promoting various extra-curriculum academic activities like colloquiums and conferences; post-graduate courses are heavily focused on one's research project, so a student is required to present it

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Hard to compare, since the systems are fairly different; it is less formal and strict at UNAM though

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Sent by the teachers via e-mail

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Profesor Consuelo Davila is a very interesting narrator (New Actors Defining External Policy), while Dr. Roberto Peña Guerrero give a very illuminating theoretical insights (Theory of International Relations)

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
It has PCs and place to study/read in a quite atmosphere

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
There are computer labs

Možnosti tisku a kopírování:
Printing study materials is free of charge at the compute lab

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ne

Jestliže ano, jaké?:

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
3

případně doplňte vlastními slovy:
Mexicans are amazingly friendly; however, UNAM lacks events and socializing activities for foreign students

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Rented accommodation

Cena ubytování – měsíčně:
450 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Depends a lot on the area of the Mexico City; for students and acceptable rates I would recommend finding a flat in Coyoacan

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Daily stuff can be easily bought or tends to be provided with the accommodation

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Can be rented a month-month and a half before arrival

Jaké jsou možnosti stravování?:
Many cafes and restaurants; eating at the campus is fairly cheap. Do not recommend street food, as it is not always safe. All food tends to be extremely spicy, always take a small bite first

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Surprisingly enough, markets and supermarkets are more expensive. However, in some areas supermarkets are cheaper than in the others, since the chains differentiate between segments

Doprava do místa pobytu:
Avia; depends, but to make it cheaper, you will probably have to have several flights (I had 3) to arrive to the destination

Orientační cena dopravy:
12000 czk one way

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Public transport tickets are generally cheap. For traveling inside Mexico, Volaris, which is a low-coster, although they have issues from time to time (luggage arrival, etc.), since there are virtually no trains in Mexico

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Metro 5 pesos; metrobus 6 pesos

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Insurance is required upon arrival

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
I had Axa, which is a good option. Cost around 8600 czk

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Yes; got reimbursed from the insurance company

Pracoval/a jste během studia?:
No

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Not applicable

Tipy na využití volného času:
Traveling through the country whenever is possible, since the regions differ in terms of culture, gastronomy, etc. Near Mexico City: Puebla and Cholula (volcano); in the city: Xochimilco (Mexican Venezia), only castle in LAtin America - Chapultepec

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
100000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
5

Celkový počet měsíců:
5

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Regular PhD student scholarship

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
None

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
0 CZK

a/ výše vstupního poplatku:
0 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
0 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
27000 CZK

a/ z toho ubytování:
10500 CZK

b/ z toho stravování:
9000 CZK

c/ cestování a volný čas:
7500 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Depends a lot; Mexico is a country of contrasts; I lived in a pretty expensive area without knowing it upon arrival, so the choices were limited

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
24

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
20

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Yes, it was stated in the Learning Agreement

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Everything should go as expected

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
5

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
4

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
2

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
There was virtually no information provided by the foreign office of the university

Co doporučujete vzít si s sebou:
Cloths for all climate possibilities, since the weather differs a lot throughout the year (no need for winter cloths, though)

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Informality and friendliness

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Lack of activities and information for foreign students

Další komentář: