ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Země pobytu:
Přijímající instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Ak. rok:
Semestry:
Úroveň studia:
Vyplněno v jazyce:

Seinan Gakuin University

Japonsko 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Japanese Language and Culture

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
japonština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018, jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2018-08-20 - 2019-05-24

Počet měsíců:
10.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
On the website of Seinan Gakuin Universtiy.
http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/study_abroad/courses_offered.html

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
OFFICIAL TRANSCRIPT OF GRADES
FINANCIAL STATEMENT
RECORD OF PREVIOUS JAPANESE STUDIES
INTERNATIONAL STUDENT MEDICAL REPORT
COPY OF PASSPORT
4 PHOTOS (taken within the last three months)

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
5 months ahead

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
Certificate of Eligibility (CoE)
Official Letter of Admission

Délka čekání na vízum:
Few days

Výše poplatku za udělení víza:
It was free.

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Not yet

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Yes

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
At the start of the semester. We could change them freely for a set period of time.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Yes. Most of the courses ended with exams.

Používá škola systém ECTS?:
ano

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Depends on the class. In most classes we had some theory, but it was mostly practical, since study of the language was the main goal. We did also group projects, presentation and a lot of homeworks.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
I think that the quality of teaching is better at the Masaryk University.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Mostly from teachers.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Academic Japanese (IKEZAWA, Meiko)

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Quite well. There is a lot of books about different topics, PC rooms, print machines, etc. It's new.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
Notebook wasn't required. There was a lot of PC rooms and EDUORAM wi-fi on the campus.

Možnosti tisku a kopírování:
Library
We could also print at some classrooms.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
A lot of language exchange events and events concerning culture (Japanese).

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
2

případně doplňte vlastními slovy:

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
In Fukuoka at the dormitory near University.

Cena ubytování – měsíčně:
530 USD

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Breakfest and dinner (wasn't provided on national holidays and sundays)

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Deodorant. The Japanese ones aren't as good as the Czech ones.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
After the acceptance to the University.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Cafeteria nearby and there was also small kitchen in my room.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
1,5x higher. Especially fruits and vegetables.

Doprava do místa pobytu:
Subway

Orientační cena dopravy:
Subway for 1 month 50 USD.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
A lot of things are cheaper with student card so do not forget to use it.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
BUS (2 USD per ticket), Subway (2 USD per ticket, 50 USD a month), Bycicle (70 USD)

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
VISA
Travel Insurance

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
We had to arrange insurance at the Seinan university. The cast was arround 13 USD. And also monthly national insurance (arround 13 USD a month)

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
I went to a quite a few private hospitals. I didn't have to wait for a long time but the price was a little higher than (arround 30 USD a visit) in normal hospital.

Pracoval/a jste během studia?:
Just a little bit.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Work permit that you can get easily.

Typy na využití volného času:
Trips arround Japan. Going on a drive with friends. Festivals (there is a lot of them).

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
90000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
9000 CZK

Počet podpořených měsíců:
10

Celkový počet měsíců:
10

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
I had also money from the foreign university. (80 000 JPY for 9 months)

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:
Arround 140 000 CZK.

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
6000 JPY

a/ výše vstupního poplatku:
0 JPY

b/ výše školného:
0 JPY

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
6000 JPY

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
137000 JPY

a/ z toho ubytování:
57000 JPY

b/ z toho stravování:
50000 JPY

c/ cestování a volný čas:
30000 JPY

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
30

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
58

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
In most cases yes.

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
I didn't have any problems yet.

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
1

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
No I didn't

Co doporučujete vzít si s sebou:
I was for an year in Japan so I would recomment not to take a lot of things and buy them in japan instead.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
A lot of events that we could join.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Everything was ok.

Další komentář: