ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

National Taiwan Normal University

Tchaj-wan 2018/2019 Partnerské univerzity

Osobní data
Typ mobility:
studium

Fakulta na MU:
Filozofická fakulta

Obor studia:
Kulturní studia Číny

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Bakalářská

Používaný jazyk:
čínština

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
podzim 2018
jaro 2019

Doba pobytu (od-do):
2018-09-03 - 2019-06-24

Počet měsíců:
10.00

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole?:
Koordinátor poslal seznam všech kurzu v pdf. Dále je možné najít stejné kurzy na internetových stránkách školy.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?:
Studijní plán, proč jsem jsi vybral právě NTNU a doporučující dopis od učitele. Výpis známek, lékařská zpráva, kopie pasu a tři pasové fotky.

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?:
3 měsíce

Bylo potřeba vízum?:
ano

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:
Vyplnit on-line formulář žádosti o vízum. Vytištěný donést spolu s pasem, 2 pasovými fotografiemi a zvacím dopisem na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze

Délka čekání na vízum:
2-3 dny

Výše poplatku za udělení víza:
cca 1800

Studium
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní dohodu (Learning Agreement)?:
ano

Pokud ne, v čem byl problém?:

Věděl/a jste před odjezdem, jak Vám kurzy budou na domovské fakultě uznány?:
Ano

Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?:
Ano

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů? Jsou nějaká omezení? Možnost změny?:
Zápis a rušení kurzu probíhá od prvního dne školy cca 2 týdny, kdy si student muže zapsat kurzu kolik chce.

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?:
Ano. Zkoušky byly formou psaných testů, nebo závěrečných prezentací

Používá škola systém ECTS?:
ne

Pokud ne, uveďte, jakým způsobem byly tamní kredity na ECTS přepočítány:
Podle pokynů MUNI koordinátora.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení studentů:
Práce se spíš zaměřovala na práci ve skupinách. Hodnotila se docházka, aktivita v hodinách a během diskuzí a domácí úkoly.

Kvalita výuky ve srovnání s domácí školou:
Výuka spíše připomínala střední školu než univerzitu. Práce převážně ve skupinách, domácí úkoly. Předměty vedeny formou diskuzí kdy se zapojují studenti a diskutují o tématech.

Jak jste získával/a studijní materiál?:
Vyučující rozdal materiály na hodině nebo poslal přes email.

Můžete doporučit nějaký zajímavý kurz/předmět/vyučujícího?:
Předmět od irského vyučujícího Evana Colberta z English department.

Jaká je vybavenost školní knihovny?:
Místa pro studium, stolní počítače pro používaní, tisk a kopírování.

Dostupnost počítačů, přístup na internet, úroveň potřebného softwaru, potřeba vlastního notebooku:
V kampusech vždy byla wi-fi sít školy, jak pro studenty s přihl. údaji tak i pro hosty. Dále zde byla wi-fi sít Eduroam. Počítače byly k volné potřebě v knihovnách.

Možnosti tisku a kopírování:
Ano. Ve školních knihovnách, kopírovacích centrech vedle kampusu nebo ve školních obchodech.

Pořádá zahraniční škola/studentská organizace speciální akce pro výměnné studenty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Welcome nebo vánoční večírek, výlety po okolí, exkurze po institucích. Vaření tradičního jídla

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty (hodnocení jako ve škole 1-5):
2

případně doplňte vlastními slovy:
Místní studenti byli velmi milí a přátelští.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
Na kolejích, v třetím kampusu univerzity

Cena ubytování – měsíčně:
135 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
Cena neobsahuje elektřinu. Účet za elektřinu chodil každé dva měsíce a platil pro celý pokoj.

Popište vybavenost. Tipy pro další studenty – co by si měli sebou přivézt?:
Postel, skříň, psací stul s lampičkou, židle. Ubytovaní nemělo matrace ani polštáře s dekou. Vše je možné zakoupit v kampusu.

Jak a s jakým předstihem je třeba si zařídit ubytování?:
Červen/červenec - 2/3 měsíce dopředu.

Jaké jsou možnosti stravování?:
Ve školní kantýně od 11:00 do 19:00 během týdne, nebo ve školních obchodě otevřený i přes víkendy. Dále velké množství obchodů a restauraci v blízkosti.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Potraviny jsou zde jiné než v ČR, levnější je zde chodit do restaurací než si vařit.

Doprava do místa pobytu:
Metro, autobus.

Orientační cena dopravy:
800Kč za měsíčník.

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Kiwi.com

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
Pomocí Easy card (možnost platit v obchodech, hromadnou i dálkovou dopravu), lze platit v autobusech, vlacích, metru a nebo půjčit kolo.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu, např. povolení k pobytu?:
Dojít na registraci pro vyplnění přihlášek a vyzvednutí studentské karty.

Jakého jste použil/a zdravotního pojištění? (orientační cena, výhody, nevýhody, je nutno na univerzitě pořídit jiné než domácí (české) pojištění?):
ISIC pojištění, na rok do světa za 3700Kč. Lze mít i školní pojištění.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?:
Ne

Pracoval/a jste během studia?:
Ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro studenty z MU?:
Studenti bez pracovního povolení nemohou pracovat na Tchaj-wanu.

Tipy na využití volného času:
Památky ve městě, okolí, návštěvy dalších měst, lampionové rituály, noční trhy.

Finanční podpora a náklady
Celkový grant od Centra zahraniční spolupráce:
200000 CZK

Měsíční stipendium v Kč:
20000 CZK

Počet podpořených měsíců:
10

Celkový počet měsíců:
10

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Vlastní

Pokud jste obdržel/a další stipendium, uveďte jaké a jeho výši v Kč:

 
Poplatky spojené s nástupem na univerzitu:
25000 CZK

a/ výše vstupního poplatku:
4000 CZK

b/ výše školného:
0 CZK

c/ výše ostatních poplatků (jakých):
21000 CZK

 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje?:
15000 CZK

a/ z toho ubytování:
3500 CZK

b/ z toho stravování:
6000 CZK

c/ cestování a volný čas:
3000 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:

Uznání zahraničního studia domácí fakultou
Kolik jste během studia získal kreditů (v systému zahraniční školy)?:
10

Kolik ETCS kreditů bylo uznáno na MU?:
20

Věděl/a jste předem, které kurzy Vám budou domácí fakultou uznány?:
Ano

Jakým problémům jste musel/a v souvislosti s uznáním čelit?:
Nedostatečný počet hodin/kreditů během druhého semestru

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (1 = výborný):
3

Setkal/a jste se s nějakými závažnými problémy během pobytu:
Občas špatná komunikace se zahraničním koordinátorem nebo s vedením ubytovny.

Co doporučujete vzít si s sebou:
Redukci na ele. zásuvky, deku, repelent.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě pozitivně:
Školí autobus mezi kampusy.
Možnost zapsat předměty i na dalších univerzitách v Tchaj-peji.

Co Vás nejvíce překvapilo na partnerské univerzitě negativně:
Doba semestru (5 měsíců), žádné prázdniny během Vánoc.
Zkouškové období v půlce semestru a na konci semestru.

Další komentář: