ISOIS ▸ Přihláška pro vyjíždějící mobility

Přihláška pro MU vyjíždějící studenty, učitele a neakademické pracovníky

Přehled otevřených programů

V současné době se můžete přihlásit na následující programy:

Test angličtiny
Přihláška otevřena na Summer 2020, second call
Uzávěrka je v 23.06.2020.
Erasmus+ ICM
Přihláška otevřena na Spring 2021
Uzávěrka je v 30.06.2020.
Erasmus+ SMP (praktické stáže)
Přihláška otevřena na Cycle III. 2020
Uzávěrka je v 31.07.2020.
Erasmus+ SMS (studijní pobyty)
Přihláška otevřena na 2020/2021 II.cyklus
Deadline si nastavuje každá fakulta/katedra individuálně.
Freemovers
Přihláška otevřena na Freemovers 2020 2.kolo
Uzávěrka je v 30.06.2020.
Přihláška otevřena na Special grant for short-term mobilities up to 30 days in 2020
Uzávěrka je v 07.06.2020.
ISEP Exchange
Přihláška otevřena na Spring 2021
Uzávěrka je v 30.06.2020.
Partnerské univerzity
Přihláška otevřena na Spring 2021
Výběrová řízení a kvóty
Přihláška otevřena na Mezivládní dohody 2020_2021
Uzávěrka je v 30.06.2020.
Závěrečné zprávy
Závěrečné zprávy lze podávat.
Learning agreementy
for Erasmus+
for other programmes