ISOIS ▸ Přihláška pro vyjíždějící mobility

Přihláška pro MU vyjíždějící studenty, učitele a neakademické pracovníky

Přehled otevřených programů

V současné době se můžete přihlásit na následující programy:

Test angličtiny
Přihláška otevřena na Winter 2020
Uzávěrka je v 10.12.2020.
Erasmus+ ICM
Přihláška otevřena na 2021 / 2022
Uzávěrka je v 15.12.2020.
Erasmus+ SMP (praktické stáže)
Přihláška otevřena na I. cycle 2021
Uzávěrka je v 31.01.2021.
Freemovers
Přihláška otevřena na Mobilities 1 month and longer in 2021 - 1st call
Uzávěrka je v 15.12.2020.
ISEP Exchange
Přihláška otevřena na ISEP Exchange application for 2021/2022 academic year
Uzávěrka je v 15.12.2020.
Partnerské univerzity
Přihláška otevřena na 2021-2022
Výběrová řízení a kvóty
Přihláška otevřena na Mezivládní dohody 2021 - 2022
Uzávěrka je v 30.06.2021.
Závěrečné zprávy
Závěrečné zprávy lze podávat.
Learning agreementy
for Erasmus+
for other programmes