ISOIS ▸ Přihláška pro vyjíždějící mobility

Přihláška pro MU vyjíždějící studenty, učitele a neakademické pracovníky

Přehled otevřených programů

V současné době se můžete přihlásit na následující programy:

Erasmus+ SMP (praktické stáže)
Přihláška otevřena na II. cycle 2021
Uzávěrka je v 30.04.2021.
Fakultní smlouvy
Přihláška otevřena na 2021/2022 (1. kolo)
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Výběrová řízení a kvóty
Přihláška otevřena na Mezivládní dohody 2021 - 2022
Uzávěrka je v 30.06.2021.
Závěrečné zprávy
Závěrečné zprávy lze podávat.
Learning agreementy
for Erasmus+
for other programmes