ISOIS ▸ Přihláška pro vyjíždějící mobility

Přihláška pro MU vyjíždějící studenty, učitele a neakademické pracovníky

Přehled otevřených programů

V současné době se můžete přihlásit na následující programy:

Test angličtiny
Přihláška otevřena na Winter 2021
Uzávěrka je v 06.12.2021.
Erasmus+ ICM
Přihláška otevřena na 2022 / 2023
Uzávěrka je v 15.12.2021.
Erasmus+ SMP (praktické stáže)
Přihláška otevřena na IV. cycle 2021
Uzávěrka je v 31.10.2021.
Erasmus+ STA (učitelé)
Přihláška otevřena na 2021/22 II. cyklus
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Erasmus+ STT (školení zaměstnanců)
Přihláška otevřena na 2021/22 II. cyklus
Deadline si nastavuje každá fakulta individuálně.
Freemovers
Přihláška otevřena na EDUC Gap year at French universities
Uzávěrka je v 31.10.2021.
Přihláška otevřena na Mobilities one month and longer in 2022 - 1st call
Uzávěrka je v 15.12.2021.
Přihláška otevřena na University of Cagliari online course of Italian language for MU students
Uzávěrka je v 23.01.2022.
ISEP Exchange
Přihláška otevřena na ISEP Exchange application for 2022/2023 academic year
Uzávěrka je v 15.12.2021.
Jiné zaměstnanecké mobility
Přihláška otevřena na Global Staff Mobility 2021/2022 - III. kolo
Uzávěrka je v 31.10.2021.
Partnerské univerzity
Přihláška otevřena na 2022-2023
Výběrová řízení a kvóty
Přihláška otevřena na Mezivládní dohody 2022 - 2023
Uzávěrka je v 30.06.2022.
Závěrečné zprávy
Závěrečné zprávy lze podávat.
Learning agreementy
for Erasmus+
for Erasmus+ ICM
for other programmes