ISOIS ▸ Final reports

Host country:
Host institution:
Mobility type:
Program:
Faculty:
Ac. year:
Semesters:
Study level:
Language filled in:

National Chengchi University

Taiwan 2018/2019 Partner universities

Personal data
Mobility type:
study

Faculty at MU:
Faculty of Education

Field of study:
Special Education - Communication Techniques

Level of study during period of placement:
Master

Language used:
English

Summer/winter school?:
no

Period of studies:
spring 2019

Period of placement (from-to):
2019-02-01 - 2019-07-30

Number of months:
6.00

Activities before my departure abroad
Where can information be found about courses taught at the foreign school?:
Veškeré informace ohledně kurzů a předmětů je možné dohledat na webových stránkách školy.

Which documents were needed for acceptance at the foreign university?:
Motivační dopis
Vytištěná online přihláška NCCU
Potvrzení o studiu v angličtině
Nominace z MU
Výpis známek s přehledem hodnocení v angličtině
Kopie pasu
2x fotografie pasového formátu
Potvrzení o stipendiu

How far ahead did you have to organise your acceptance?:
Já jsem podávala přihlášku na MU v srpnu 2018 a jela jsem na jarní semestr v únoru 2019 na NCCU.

Did you need a visa?:
no

Documents and materials needed for a visa:

Length of wait for visa:

Fee for the visa:

Studies
Did you have a Learning Agreement signed before your departure?:
yes

If not, why not?:

Before your departure did you know how your courses would be recognised by your home faculty?:
Ano, měla jsem podepsanou Learning agreement s předvybranými předměty. Nec všechny ale byly vyučovány a bylo potřeba vybrat jiné.

During your stay did you change your Learning Agreement?:
Ano

When and how did course registration take place? Are there any restrictions? Possibilities of making changes?:
Na NCCU mají několik fází zapisování předmětů a t aké rozdělení na běžné předměty a pak specální předměty přímo pro exchange students, které se zapisují na jiné stránce přes jiný systém.

PRVNÍ FÁZE
První fáze byla spuštěna 21. ledna a do té doby byly systémy s předměty a přihlašováním nepřístupné. Student si musel vybrat předměty do 23. ledna, kdy se systém uzavřel. Ale po prvním otevření je pouze 24 hodin na dokončení fáze. Takže během těchto tří dnů jsem měla pouze 24 hodin na výběr.
V této fázi jsem si musela vybrat předměty, které chci na NCCU studovat a předběžně si je zaregistrovat.
Systém nefunguje kdo dřív příjde ten dřív mele, ale je možné si zaregistrovat několik předmtů, kterým se dá priorita, a které po ukončení této fáze buď vyjdou nebo ne.
Po ukončení se systém uzavřel a vyhodnocoval. Některé předměty byly zapsány, jiné byly na čekací listině.

DRUHÁ FÁZE
Druhá fáze začala 12. února a končila 14. února. Během této doby jsem mohla zrušit některé předměty, které jsem si zapsala v první fázi a zároveň žádat o další, které jsem nezískala nebo úplně jiné.
Já jsem si opět zadala do registrace předměty které mi nevyšly a chtěla jsem je více. Po uzavření opět systém vyhodnocoval. A 18. února bylo možné najít svůj finální rozvrh. Předměty, které student chtěl a nevyšly byly zapsány na opět čekací listinu.

TŘETÍ FÁZE
25. února začínaly přednášky ale také týden, kdy bylo možné online v systému zrušit předmět nebo zapsat nový - třetí fáze zapisování předmětů. Je to výhodné v tom, že student má možnost jít na vybraný předmět, zjistit jak probíhá, jaké je ukončení a případně si jej zrušit. Nebo naopak jít na předmět, který nemám zapsaný a nejsem si jistá zda ho chci a po první hodině si ho zapsat.
Tato fáze trvala celý týden, do 4. března a po ukončení jsem konečně měla rozvrh na semestr.

ČTVRTÁ FÁZE
Hned po skončení předchozí fáze navázala tato fáze, která opět trvala týden - do 12. března. V tomto týdnu mohli studenti opět zrušit nebo zapsat předmět. Ale už to bylo složitější než předchozá možnost, protože byl potřeba vyplnit vytištěný formulář a nechat ho podepsat vyučujícím a odevzdat do kanceláře školy.

14. března bylo potvrzení finální předmětů v rozvrhu.
Tím ale zapisování předmětů nekončí!

PÁTÁ FÁZE
Během Midtermu pokračovalo zapisování předmětů, ale tentokrát byla fáze poněkud odlišná. A již nebylo možné předměty zapsat, ale pouze zrušit. Pokud se studentovi nepovedl midterm exam a předmět byl příliš těžký nebo o ničem a zároveň má student dostatek kreditů, je možné předmět prostě zrušit aniž by to ovlivnilo studijní průměr. Fáze trvala až do 10. května. (To už je v Čechách skoro konec semestru!)

Did you take any examinations at the foreign school?:
Ano, Studium na Taiwanu funguje tak, že v půlce semestru je Midterm examination week, buď formou prezentací nebo testů za uplynulý půl semestr. A na konci celého semestru je pak Final examination week. Já jsem měla testy v půlce semestru -midterm a zároveň na konci - final examination. Všechny probíhaly písemnou formou a jeden i ústní.

Does the school use the ECTS system?:
no

If not then explain how the credits there were recalculated into ECTS:
1 kredit na NCCU = 2 ECTS

Describe the teaching methods (theory, practical and projects) and assessment of students:
Výuka se různí podle profesorů a jejich přístupu, na některých předmětech jsou jen přednášky bez jakékoli interakce se studenty. Někeré předměty jsou více praktické, studenti se musí hodně zapojovat a komunikovat. Podobně jako na každé škole zaléží na přístupu.

Quality of teaching in comparison with home school:
Opět zálěží na přístupu profesora a studentů a také na předmětu. Jsou profesoři kteří se věnují a zajímají, tím pádem je kvalita výuky výborná a u některých předmětů je horší.

How did you receive study materials?:
Veškeré studijní materiály byly poskytovány studentům ve školním systému, kde byly zaregistrovány předměty. Tam bylo možné sdílet informace, zadávat úkoly, četby, odevzdávat úkoly a práce.

Can you recommend an interesting course/subject/teacher?:
Study on instructional design of Educational technology byl pro me velmi zajímavý. Profesor angažovaný a vstřícný.

How well is the school library equipped?:
Školní knihovna je moderní, vybavená několika počítači i prostorem ke studiu. Publikací mnoho.

Availability of computers, internet access, level of software needed, requirements on notebook:
Internet je prostudentu po zaregistrování. Vlastní notebook je výhodou, ale dá se využít školní počítač v knihovně. Na předmětech jsem notebook nepotřebovala, jen na přípravu a plnění práce.

Options from printing and copying:
tisk i kopírování umožňuje školní knihovna a také v okolí školky je několik cenově dostupných obchůdků.

Does the foreign school/student organisation arrange special events for exchange students?:
yes

If yes then what?:
Výlety do okolí - turistika, nebo město. Welcome party. Farewell party. Kulturní festival - stánky studentů z různých zemí a k nim něco typického pro danou zemi. Pikniky.

How would you assess your integration with the local students (evaluation like in school from 1 to 5 with 1 as highest):
3

or describe in your own words:

Practical questions on your placement
Where did you live?:
V podnájmu

Cost of accommodation - monthly:
580 EUR

Additional comments to the price of accommodation (as to what the price includes):
Vybavený byt - čistící a hygienické prostředky v ceně, internet, uklízečka (pouze na odpadky)

Describe the equipment. Tips for future students – what should they bring with them?:
Pokud jste na oblečení tak prázdné kufry :D
jinak není nic potřeba, vše je dostupné.

How and how far ahead should accommodation be organised?:
Podnájem se dá zařídit někdy i před odjezdem, ale já jsem si zařizovala až po příjezdu. Byla jsem pár dní v hotelu.

What are the catering options?:
Obecně si tady lidé moc nevaří doma ale chodí se do restaurací, které jsou velmi levné. Od časného rána do poledního jsou otevřené brunch restaurace, kolem 3 bývá většina restaurací zavřená a k večeru do noci jsou otevřené další restaurace. Dále tu fungují noční trhy s jídlem které jsou otevřené většinou od 18:00 do půlnoci.
Stejně jaké všude jinde se dá najít plno restaurací italských, amerických (burgery), indické, thajské, mexické, čínské... ale především taiwanské i vegeteriánské

What are the rough costs of groceries (compare with Czech prices):
Potraviny v obchodě mi přijdou dražší než v ČR, proto také si lidé doma moc nevaří. Ale restaurace jsou levné.

Transport to location of placement:
Letecky

Rough prices for transportation:
záleží na letenkách - cca 20000 - 25000 Kč.

Tips for purchasing cheap tickets and other recommendations:
Sledovat různé akce a i s odeltem z jiného města než Praha (Mnichov, Vídeň)

What are the local transport options (public transport, cycling, on foot, rough prices):
MHD - autobus nebo metro. Metro je nejvýhodnější. Po ránu bývají zácpi a cesta autobusem může trvat dvakrát déle. Platí se za každou cestu, průměrně jedna jízda 15 Kč.
Nejvýhodnější je kolo, platí se za čas, přibližně 10 minut za 3 Kč. Taipei je placka takže se dá pohodlně dostat všude bez větší námahy a také mají výbornou cyklo-pěší trasu podel řeky od severu Taipei až na jich.

What kind of formalities have to be arranged before arrival, for example residence permit?:
Není potřeba nic na pů roku. Kdo zůstává déle může si zařídit účet v bance, s kterým mu škola pomůže.

What health insurance did you use? (rough price, advantages, disadvantages, is it necessary to arrange insurance at the university other than your home (Czech) insurance?):
Pojištění jsem měla přes True Traveller na půl roku, i vzhledem k návštěvám okolních zemí. Cena byla kolem 6000 Kč

Did you have any experience with medical treatment abroad?:
Ano, v blízkosti školy je lékař, který umí anglicky. Stačilo ukázat školní průkaz.

Did you work during your studies?:
NE

What are the conditions for working for MU students?:
nevím

Tips for free-time activities:
muzea, kluby, noční trhy, výlety do přírody, procházky u řeky, výlety na kole, galerie

Financial support and expenses
Total grant from Centre for International Cooperation:
12000 CZK

Monthly grant in CZK:
20000 CZK

Number of supported months:
6

Total number of months:
6

What other sources did you make use of to finance your placement?:
vlastní úspory

If you received another grant, state which and how much in CZK:

 
Total fees associated with enrolment at the university:
0 CZK

a/ amount of enrolment fee:
0 CZK

b/ amount of tuition fees:
300 CZK

c/ amount of other fees (which):
31000 CZK

 
What was your average monthly expenditure?:
18500 CZK

a/ of which for accommodation:
7500 CZK

b/ of which for catering:
3000 CZK

c/ travel and recreation:
5000 CZK

Any comments to the average monthly expenditure:
31000 - 24000 letenky, okolo 6000 pojištění
doprava asi 3000 měsíčně

Recognition of foreign studies at the home faculty
How many credits did you gain during your studies (in the system of the foreign school)?:
14 kreditů na NCCU

How many ECTS credits were recognised at MU?:
28 ETCS

Did you know in advance which of your courses would be recognised by your home faculty?:
Vzhledem k podepsané learning agreement jsem počítala s tím, že všechny vybrané předměty budou uznány.

What problems did you have with recognition?:
bez problémů

Overall assessment
Assessment of personal benefit (1 = excellent):
1

Assessment of academic benefit (1 = excellent):
2

Evaluate the information and support provided by the foreign school (1 = excellent):
1

Did you encounter any serious problems during your stay:
ne

What would you recommend to take with you:
Cokoli co kdo chce

What most surprised you at the partner university in a positive way:
Prostředí kampusu a atmosféra, kterou prostředí tvoří tím, že jsou všechny fakulty pospolu i koleje. Příjemné okolí a setkávání s dalšími studenty.

What most surprised you at the partner university in a negative way:
Přůběh nekterých přednášk a přístup jak profesorů tak studentů. Pravidelné zvonění jak na střední škole a takový byl často i přístup profesorů ke studentům.

Further comments: