ISOIS ▸ Final reports

Host country:
Host institution:
Mobility type:
Program:
Faculty:
Ac. year:
Semesters:
Study level:
Language filled in:

Weizmann Institute of Science

Israel 2018/2019 Freemovers

Personal data
Mobility type:
traineeship

Faculty at MU:
Faculty of Medicine

Field of study:
General Medicine

Level of study during period of placement:
Master

Language used:
English

Summer/winter school?:
no

Period of studies:
spring 2019

Period of placement (from-to):
2019-07-20 - 2019-08-20

Number of months:
1.00

Activities before my departure abroad
What was your approach in organising the placement?:
S vedoucím mého pracoviště, profesorem Jiřím Damborským a dalšími kolegy, jsme zorganizovali stáž přes e-mail a Skype.

What documents are required for acceptance on a placement at this organisation?:
Je třeba podepsat dohodu o transferu vědomostí a technologií se společností YEDA, což je obdoba Centra pro transfer technologií MUNI.

How far ahead did acceptance have to be organised? (in weeks):
Doporučuji 4 týdny ale je to silně individuální.

Did you need a visa?:
no

Documents and materials needed for a visa:

Fee for the visa:

During the placement
Did you change the training agreement in the course of your placement (training agreement)?:
Ne.

What is necessary to arrange immediately on arrival? What requirements and at which offices?:
Nic.

Describe your work/activity in the foreign organisation. Describe what specifically you did, whether the work corresponded to the agreed conditions and your field of study, and whether your work was independent and responsible, approximate working hours.:
Věnoval jsem se osvojení si a otestování metod AffiLib a FuncLib, které ve skupině dr. Sarela Fleishmana vyvinuli. První metoda se dá využít ke změně interakční specifity protein-proteinových interakcí (lze snižovat promiskuitu interakcí). Druhá metoda, FuncLib, se dá využít k diverzifikaci aktivního místa enzymu pro změnu substrátové specifity nebo zvýšení aktivity.

Obě metody jsem využil k návrhu mutantních proteinů. Pomocí metody AffiLib jsem navrhnul mutanty enzymu stafylokináza, který se používá jako trombolytikum. Pomocí metody FuncLib jsem navrhl mutanty enzymu DhaA115 tak, aby lépe degradovaly yperit. V těchto dnech již máme objednány některé mutanty stafylokinázy vzešlé ze stáže v Loschmidtových laboratořích a budeme je testovat in vitro. Stejně tak plánujeme charakterizovat některé mutanty DhaA115.

Kromě konzultace těchto metod a jejich různých cest využití daleko za dosah popisu jejich používání ve vědeckých článcích, ve kterých jsou zmíněny, jsem také testoval command-line verzi těchto nástrojů abych zjistil, zda-li experimentální data afinity mutantů stafylokinázy k enzymu plasminogenu naměřená jinými autory odpovídají předpověděným změnám afinity metodou AffiLib. Také jsem provedl korelaci některých dat z metody AffiLib s předpověděnou termostabilitou pomocí metody ddg_monomer podle Kellogové, která je používaná pro předpověd vlivu mutací na termostabilitu proteinů, ale je mnohem náročnější na výpočetní čas.

Did the organisation or local student organisations arrange any special events for foreign students on placements?:
yes

If yes then what?:
Společné večery, výlety, informační schůzky...

Practical questions on your placement
Where did you live?:
V apartmánu přímo v institutu v majetku hostující instituce

Cost of accommodation - monthly:
250 EUR

Additional comments to the price of accommodation (as to what the price includes):
Ubytování, internet, elektřina, voda, plyn...

Who arranged your accommodation and how far ahead:
Já, 4 týdny předem.

Equipment, internet connection, what to bring:
V koleji jsou pračky, apartmán má balkon

What are the rough costs of groceries (compare with Czech prices):
Lahové pivo je dvakrát až třikrát dražší, točené v hospodě až sedmkrát dražší. Oběd v kantýně instituce stojí cca 230 kč (kurz a inflace k srpnu 2019), oběd v restauraci cca 400 kč bez nápojů.

Transport to location of placement:
V pátek pozdě odpoledne a večer nejezdí vlaky a autobusy. Taxi stojí cca 700 kč. Lze i vlakem za cca 100 kč.

Approximate price:
V pátek pozdě odpoledne a večer nejezdí vlaky a autobusy. Taxi stojí cca 700 kč. Lze i vlakem za cca 100 kč.

Tips for purchasing cheap tickets and other recommendations:
Kupujte několik měsíců předem na student agency. Nemají nejlevnější letenky (stojí cca o 500 kč více zpáteční) ale mají skvělý 24 h servis v češtině. V případě změny rezervace atd přijde vhod.

What are the local transport options (public transport, cycling, on foot, rough prices):
V Rehovotu se dá všude dojít, do Tel Avivu se dá jet vlakem cca 30 min za cca 80 kč. V noci a o šabatu autobusy a vlaky nejezdí. Jezdí ale sdílené taxíky, které stojí cca 100 kč do Rehovotu. Jezdí i dálkové až do Jeruzaléma

How did you use health insurance? What type?:
Zakoupil jsem ze svého pojištění které mi bylo nabídnuto od hostující instituce. Je to pojištění od společnosti Harel Yeddim. Stálo mě na měsíc cca 2000 kč. Doporučuji ale zařídit ho ještě měsíc před příletem!!! Má stáž trvala měsíc a kartička se kterou jsem mohl jít k doktorovi a neplatit cash mi přišla 5 dní před odletem!

Did you have other insurance? Which?:
Ne.

Experience with insured events:
Nemám.

Tips for recreation:
Jídlo, pivo, nedaleká pláž, výlety do Tel Avivu a dále. V Izraeli se dá skěvěle stopovat, do Palestiny se nebojte, v Palestině se taky nebojte stopovat. Pokud jste žena a jste sama, stopování bych se ve vaší kůži raději vyhnul. Izrael je extrémně malá země kde jsou různé přírodní biotopy a kultury na malém areálu. Doporučuji navštívit Jeruzalém, Betlém (tam zejména Walled Off Hotel), mrtvé moře a Galilej (sever Izraele). Masarykova univerzita má v Izraeli, konkrétně ve městě Um al Fahm, svého ambasadora, psychologa dr. Yosefa Mahagnu, který vás velmi rád přivítá ve svém domě na kus řeči v češtině.

Ve Weizmannu se nachází asi 8 Čechů a Slováků: "česká buňka". Kontaktujte mě na 459597@mail.muni.cz pro bližší informace. Můžete je zkusit zastihnout každou středu cca ve 12:00 (spíš 12:15 ale čas se mění po dohodě +- o 15 minut) do kantýny Charlie's Place. V tuto dobu je tam pravidelný československý oběd.

Izraelská SIMka s internetem (30 GB měsíčně) stojí 200 kč, což je méně než jedno točené (v Rehovotu doporučuji hospodu La Morse, v Tel Avivu Dancing Camel nebo Little Prague, kde mají české pivo).

Financial support and expenses
Monthly grant from the Centre for International Cooperation:
16000 CZK

What other sources did you make use of to finance your placement?:
Individuální stipendium k proplacení letenky od MUNI.

 
 
What was your average monthly expenditure during the placement (i.e. without the travel there and back)?:
30100 CZK

a/ of which for accommodation:
8000 CZK

b/ of which for catering:
14700 CZK

c/ travel and recreation:
7400 CZK

Any comments to the average monthly expenditure:
Viz předchozí strana.

 
Experience with bank accounts/services. Do you recommend an account arranged abroad, use of Czech payment cards...:
Na jeden měsíc stačí česká platební karta, na bankomaty se zeptejte místních a choďte vybírat peníze do velkých bank. Skoro všude se dá platit kartou.

 
Did you pay to foreign organisations any fees? (insurance, materials, etc.):
Zdravotní pojištění. To ale není povinné a platil jsem ho z vlastní kapsy.

Did you receive a salary from the host business/organisation?:
no

If yes, what was your monthly salary?:
0 ???

 
Other advantages from the host organisation?:
Ne.

Is it necessary to assume a larger amount at the start of the placement? If yes, what and for what purpose?:
Izraelští úředníci mohou odmítnout vpustit cizince na své území pokud nedisponuje určitou částkou (na účtu nebo jinde). Mohou vyžadovat výpis z účtu nebo něco podobného. Já jsem toto zapomněl a byl jsem vpuštěn. Básník Hynek Paseka mi řekl, že byl před několika lety asi na 3 dny zadržen a poté naložen zpět na letadlo do ČR kvůli této malichernosti. Nepodceňujte!

Informujte se tedy na Izraelské ambasádě v ČR nebo na webu Českého Ministerstva zahraničních věcí, protože podmínky se mění!

Recognition of the foreign placement at the home faculty
Is the traineeship part of your field of study?:
no

If yes - is it a compulsory or optional part?:

How will your traineeship abroad be recognised at the home faculty?:
Pěti kredity za předmět zahraniční stáž

How many ECTS credits did you/will you get?:
5

Were there serious problems arranging recognition of the placement?:
Zatím ne.

Overall assessment
Assessment of personal benefit (1 = excellent):
5

Assessment of academic benefit (1 = excellent):
5

Do you agree with the statement that, thanks to the experience gained during the placement you will be able to further develop your skills for work in your field?:
Určitě ano.

What did you most appreciate after completing your placement?:
Individuální konzultaci přístupu k proteinovému inženýrství a naučeným metodám přímo s jejími autory. Dlouhé diskuze které bych nemohl mít jinde.

Any serious problems during the placement?:
Ne.

Do you have any recommendation for those that follow you? (e.g. what to take with them):
Kontaktujte mě na 459597@mail.muni.cz, procestujte Izrael, nepřilétejte do Izraele v pátek nebo v sobotu.