ISOIS ▸ Final reports

Host country:
Host institution:
Mobility type:
Program:
Faculty:
Ac. year:
Semesters:
Study level:
Language filled in:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Turkey 2019/2020 Freemovers

Personal data
Mobility type:
traineeship

Faculty at MU:
Faculty of Social Studies

Field of study:
Bezpečnostní a strategická studia

Level of study during period of placement:
Master

Language used:
Slovak

Summer/winter school?:
no

Period of studies:
spring 2020

Period of placement (from-to):
2020-03-01 - 2020-04-30

Number of months:
2.00

Activities before my departure abroad
What was your approach in organising the placement?:
Z vlastnej iniciatívy som napísala informačný e-mail priamo na adresu inštitúcie, či je možné prihlásiť sa na stáž. Po kladnej odpovedi sme začali riešiť potrebné dokumenty.

What documents are required for acceptance on a placement at this organisation?:
- CV a motivačný list
- potvrdenie o dennej forme štúdia
- odporúčanie od vyučujúceho
- potvrdenie o znalosti anglického jazyka
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- vyplnenie osobného dotazníka

How far ahead did acceptance have to be organised? (in weeks):
Ja osobne som inštitúciu kontaktovala v novembri 2019, s tým, že sme sa dohodli o nástupe v marci 2020. Ďalšie podrobnosti sme začali riešiť dva mesiace pred nástupom.

Did you need a visa?:
no

Documents and materials needed for a visa:

Fee for the visa:

During the placement
Did you change the training agreement in the course of your placement (training agreement)?:
Nie. Menila sa iba podoba pracovného pobytu následkom pandémie koronavírusu. Po cca troch týždňoch som sa presunula domov, odkiaľ som všetky pracovné náležitosti realizovala online.

What is necessary to arrange immediately on arrival? What requirements and at which offices?:
Po príchode netreba nič zariaďovať. Je dôležité mať uzavreté cestovné poistenie ešte pred príchodom.

Describe your work/activity in the foreign organisation. Describe what specifically you did, whether the work corresponded to the agreed conditions and your field of study, and whether your work was independent and responsible, approximate working hours.:
Práca zodpovedala domácemu študijnému odboru. Na dennej báze som pripravovala spravodajské podklady pre veľvyslancov, ktoré putovali na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako dôležitý informačný materiál. Tiež som vypracovala tzv. Telegramme in claris, obsahový hodnotiaci dokument o vybranej udalosti, kde som aplikovala analytické hodnotenie. Ďalej som pripravovala zápisy z porád. Na pláne boli aj služobné cesty a oboznámenie sa z fungovaním iných častí veľvyslanectva, no nestihli sa zrealizovať, resp. boli zrušené kvôli pandémii a reštriktívnym opatreniam.

Did the organisation or local student organisations arrange any special events for foreign students on placements?:
no

If yes then what?:

Practical questions on your placement
Where did you live?:
Priamo v budove Veľvyslanectva SR, kde mi bol poskytnutý služobný byt.

Cost of accommodation - monthly:
0 EUR

Additional comments to the price of accommodation (as to what the price includes):
Ubytovanie mi bolo poskytnuté inštitúciou, neplatila som zaň nič.

Who arranged your accommodation and how far ahead:
Inštitúcia.

Equipment, internet connection, what to bring:
Do služobného bytu inštitúcie si netreba nič priniesť, je plne vybavený. S internetovým signálom boli problémy.

What are the rough costs of groceries (compare with Czech prices):
Ceny sú porovnateľné.

Transport to location of placement:
Letecky z Viedne priamo do Ankary.

Approximate price:
V predstihu pár mesiacov do 100 eur, bežne cca 140 eur.

Tips for purchasing cheap tickets and other recommendations:
Sledovať ponuky s predstihom niekoľkých mesiacov. Použiť pri tom rôzne zariadenia, nakoľko daná platforma na nákup leteniek si Vaše vyhľadávanie pamätá, a tak sa cena letenky postupne zvyšuje.

What are the local transport options (public transport, cycling, on foot, rough prices):
MHD som nepotrebovala využiť, všetko potrebné som mala dostupné na pešiu vzdialenosť.

How did you use health insurance? What type?:
Vzhľadom k tomu, že mám európske zdravotné poistenie, doplnila som si ešte cestovné poistenie. Turecko však európsku kartu poistenca akceptovalo bez problémov, aj keď nie je v EÚ.

Did you have other insurance? Which?:
cestovné poistenie

Experience with insured events:
V Turecku sa mi stal nepríjemný úraz, a tak som bola ošetrená v nemocnici. Všetky náležitosti ohľadom poistenia prebiehajú v poriadku. Je treba si uchovať potvrdenia a bločky za ošetrenia.

Tips for recreation:
historické miesta a kultúrne pamiatky, moderné stavby hlavného mesta, spoznávanie miestnej kuchyne

Financial support and expenses
Monthly grant from the Centre for International Cooperation:
0 CZK

What other sources did you make use of to finance your placement?:
Fakultný grant pre pracovný pobyt, získaný z Fakulty sociálnych štúdií prostredníctvom vedúceho príslušnej katedry, kde študent študuje.

 
 
What was your average monthly expenditure during the placement (i.e. without the travel there and back)?:
100 EUR

a/ of which for accommodation:
0 EUR

b/ of which for catering:
90 EUR

c/ travel and recreation:
20 EUR

Any comments to the average monthly expenditure:

 
Experience with bank accounts/services. Do you recommend an account arranged abroad, use of Czech payment cards...:
Väčšinu platieb som realizovala prostredníctvom platobnej karty. Poplatky je treba si overiť u každej banky zvlášť.

 
Did you pay to foreign organisations any fees? (insurance, materials, etc.):
Nie

Did you receive a salary from the host business/organisation?:
no

If yes, what was your monthly salary?:
0 ???

 
Other advantages from the host organisation?:
Poskytnutie ubytovania.

Is it necessary to assume a larger amount at the start of the placement? If yes, what and for what purpose?:
V podstate nie, je treba si nakúpiť hygienické potreby a potraviny.

Recognition of the foreign placement at the home faculty
Is the traineeship part of your field of study?:
yes

If yes - is it a compulsory or optional part?:
Absolvovanie pracovnej stáže je v rámci povinných predmetov magisterského štúdia.

How will your traineeship abroad be recognised at the home faculty?:
Ako absolvovanie povinného predmetu.

How many ECTS credits did you/will you get?:
8

Were there serious problems arranging recognition of the placement?:
Nie.

Overall assessment
Assessment of personal benefit (1 = excellent):
5

Assessment of academic benefit (1 = excellent):
4

Do you agree with the statement that, thanks to the experience gained during the placement you will be able to further develop your skills for work in your field?:
Áno.

What did you most appreciate after completing your placement?:
Rozvoj samostatnosti počas pobytu v zahraničí.

Any serious problems during the placement?:
Vážny úraz - napadnutie túlavými psami, po ktorom som musela byť zašívaná v nemocnici a ostali mi trvalé následky.

Do you have any recommendation for those that follow you? (e.g. what to take with them):
Naučiť sa základy tureckého jazyka, nechodiť večer von, vyhýbať sa osamelým miestam, dávať si veľký pozor na túlavé zvieratá, kvôli ich agresivite.