ISOIS ▸ Final reports

Host country:
Host institution:
Mobility type:
Program:
Faculty:
Ac. year:
Semesters:
Study level:
Language filled in:

Jagiellonian University

Poland 2021/2022 Freemovers

Personal data
Mobility type:
traineeship

Faculty at MU:
Faculty of Science

Field of study:
Plant Physiology and Anatomy

Level of study during period of placement:
Doctoral

Language used:
English

Summer/winter school?:
no

Period of studies:
spring 2022

Period of placement (from-to):
2022-05-30 - 2022-07-01

Number of months:
1.00

Activities before my departure abroad
What was your approach in organising the placement?:
Hledání lidí a ústavů podle zaměření mého studia. Oslovení potenciálních hostitelů stručným dopisem s představením se a uvedením specifikace studia. Posléze jsme se domluvili na termínu a programu stáže. Následovalo podávání žádostí v rámci MU a jejich oboustranné schvalování, hledání ubytování a další organizační záležitosti.

What documents are required for acceptance on a placement at this organisation?:
Liší se dle typu pobytu. Pro měsíční praktickou stáž stačí Training agreement a pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění. Vhodné je koordinovat pobyt s místním oddělením pro zahraniční spolupráci.

How far ahead did acceptance have to be organised? (in weeks):
Záleží na rychlosti odezvy hostující organizace. Ze strany MU je schvalování dokumentů otázka dnů, schvalování žádostí programu Freemover dvakrát do měsíce. 8 týdnů před plánovanou stáží je pro prvožadatele, včetně koordinace s hostitelskou institucí asi minimum.

Did you need a visa?:
no

Documents and materials needed for a visa:

Fee for the visa:

During the placement
Did you change the training agreement in the course of your placement (training agreement)?:
Ne, ale záleží na formulaci pracovní náplně a nenadálých situacích.

What is necessary to arrange immediately on arrival? What requirements and at which offices?:
Potvrzení dokumentů, které souvisejí se všemi typy mobilit. Po příjezdu probíhá proškolení o bezpečnosti a pohybu na pracovišti. Z dalších dokumentů stačilo slovní hodnocení, že pojištění mám. Může se to ale lišit podle pracoviště.

Describe your work/activity in the foreign organisation. Describe what specifically you did, whether the work corresponded to the agreed conditions and your field of study, and whether your work was independent and responsible, approximate working hours.:
Pracoval jsem v laboratoři, kde se prováděly přípravy kultivačních experimentů, in vitro experimenty, připravovaly se vzorky pro molekulární analýzy. Prováděly se zde techniky práce s rostlinnou, houbovou a bakteriální DNA. Měřily se exprese genů (práce s RNA). Práce s GMO a GMM. Práce na plynovém chromatografu. Práce v laboratoři byla rozšířením vlastních používaných metod. Většina domluvených činností byla provedena, některé kroky byly optimalizovány vzhledem k aktuální situaci. Práce probíhala pod dohledem a s pravidelnou konzultací. Pracovní doba byla dle domluvy a rozsahu práce, standardně však od 9 do 17

Did the organisation or local student organisations arrange any special events for foreign students on placements?:
no

If yes then what?:

Practical questions on your placement
Where did you live?:
Na bytě přes Airbnb, dvacet minut od nádraží, deset minut na pracoviště (kampus UJ)

Cost of accommodation - monthly:
770 EUR

Additional comments to the price of accommodation (as to what the price includes):
Plně vybavený byt. Vhodnější je objednávat dřív, je větší nabídka za lepší ceny.

Who arranged your accommodation and how far ahead:
Já sám. Asi měsíc dopředu.

Equipment, internet connection, what to bring:
Sledujte vybavení bytu, které je uvedeno v popise bytu.

What are the rough costs of groceries (compare with Czech prices):
Srovnatelné, spíše levnější.

Transport to location of placement:
Z hranic (Bohumín) asi dvě hodiny vlakem. Po městě autobusy a šaliny.

Approximate price:
300 - 600 Kč (z Brna) Záleží na době objednání. Ceny MHD 25 Kč/20 minut nebo 35/ hodinu.

Tips for purchasing cheap tickets and other recommendations:
Klimatizované vozy

What are the local transport options (public transport, cycling, on foot, rough prices):
Velká síť cyklostezek - spousta kol. Dobrá dostupnost dopravy. Pěšky je Krakov zdlouhavá rovina.

How did you use health insurance? What type?:
Zahrnuté v cestovním pojištění.

Did you have other insurance? Which?:
Pojištění odpovědnosti za škody - zahrnuté v cestovním pojištění.

Experience with insured events:
Ne

Tips for recreation:
Historické centrum, solný důl, přírodní koupaliště/lom, dominanty v okolí - kláštery, turistické atrakce - let balonem, plavba po Visle, poušť s dunami, Osvětim - hodina vlakem.

Financial support and expenses
Monthly grant from the Centre for International Cooperation:
6000 CZK

What other sources did you make use of to finance your placement?:
19 000 Kč ze stipendia na podporu mobilit doktorských studentů (A.6).

 
 
What was your average monthly expenditure during the placement (i.e. without the travel there and back)?:
26000 CZK

a/ of which for accommodation:
19000 CZK

b/ of which for catering:
5000 CZK

c/ travel and recreation:
2000 CZK

Any comments to the average monthly expenditure:
Ceny jsou orientační. Kdo bude chodit na jídlo do restaurace, tak projí víc. Rovněž tak míra nutnosti navštěvování turistických míst je individuální.

 
Experience with bank accounts/services. Do you recommend an account arranged abroad, use of Czech payment cards...:
Nejlepší, co se kurzu týče, je asi platit platebními kartami.

 
Did you pay to foreign organisations any fees? (insurance, materials, etc.):
Ne

Did you receive a salary from the host business/organisation?:
no

If yes, what was your monthly salary?:
0 ???

 
Other advantages from the host organisation?:
Osobní vztahy.

Is it necessary to assume a larger amount at the start of the placement? If yes, what and for what purpose?:
Asi jen pro dovybavení bytu, ale nejedná se o velkou částku.

Recognition of the foreign placement at the home faculty
Is the traineeship part of your field of study?:
yes

If yes - is it a compulsory or optional part?:
"Pobyt v zahraničí je povinný pro všechny studenty doktorského studia, bez ohledu na to, kdy zahájili studium.
Je to dáno nařízením vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství (Část II., Hlava II., písm. H. bod I. bod 3.)."

How will your traineeship abroad be recognised at the home faculty?:
Jako předmět XD110 Zahraniční pracovní pobyt

How many ECTS credits did you/will you get?:
5

Were there serious problems arranging recognition of the placement?:
Ne

Overall assessment
Assessment of personal benefit (1 = excellent):
2

Assessment of academic benefit (1 = excellent):
1

Do you agree with the statement that, thanks to the experience gained during the placement you will be able to further develop your skills for work in your field?:
Ano

What did you most appreciate after completing your placement?:
V různých směrech různé věci. Ale asi nejvíce získání jiné perspektivy.

Any serious problems during the placement?:
Ne

Do you have any recommendation for those that follow you? (e.g. what to take with them):
Ne